A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

OKAMIHY

3.12. 2018 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia osvety nielen v Turci, ale i na Slovensku.
V hudobno-dramatickom programe sa predstavili folkloristi, recitátori, literáti, hudobníci, fotografi i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Tvoria, svoje city vypovedajú krásnym slovom, maľujú obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia myšlienkové posolstvá, ktoré nútia k zamysleniu...
Sú svetlom. Osvecujú. Už 65 rokov...

Klasika na scéne III. – Hudba sveta

18.10.2018 o 18:00 h • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

V Turčianskej galérii v Martine sa dňa 18. októbra 2018 uskutočnil záverečný večer projektu Klasika na scéne III. s názvom Hudba sveta. Už z názvu vyplývajúc bol venovaný kozmopolitnej osobnosti, doc. Tatiane Fraňovej, ktorá po desaťročia patrila medzi popredných klavírnych koncertných sólistov a pedagógov doma i v zahraničí. V úvode prítomných privítala riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Soňa Buckulčíková, poďakovala za vzrastajúcu priazeň poslucháčov projektu Klasika na scéne a odovzdala pani Fraňovej Čestné uznanie za dlhoročnú umeleckú a pedagogickú činnosť a významný prínos v oblasti hudobného umenia na Slovensku i v zahraničí.
Počas večera sa predstavili bývalé študentky Tatiany Fraňovej a to japonská klaviristka Mayuko Takine, ktorá s virtuozitou odohrala náročné klavírne diela Eugena Suchoňa Adagio a Toccata a Barbora Gajdošová Tolarová, ktorá priniesla v hudobnej podobe brisknú i pokojnú atmosféru v podobe Etudy E dur op. 10, no3. a Scherza h mol op. 20 Fryderyka Chopina. Zaznela aj klavírna literatúra pre štvorručný klavír a to Petite suite pour piano á quatre mains, japonská hudobná poetika Yashinaa Nakadu The four seasons of Japan a Slovanské tance Antonína Dvořáka. V premiére zazneli Liptovské piesne martinského súčasného autora Kamila Adamčíka. Príznačným ku kvalitným umeleckým výkonom klaviristiek bol i charizmatický prednes Radovana „Badyho“ Kráľa.
„Autor projektu Vladimír Šlepec spolu s odbornou garantkou projektu Dr. Emíliou Sadloňovou vyjadrujú veľkú vďaku pracovníkom Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ich oddanosti a dôstojnej príprave podujatí, všetkým umeleckým vystupujúcim počas jednotlivých piatich večerov a ich skutočne hodnotným umeleckým výkonom, spoluorganizátorom a v neposlednom rade poslucháčom, bez ktorých by projekt Klasika na scéne nebol úplný a hodnotný.“
Projekt Klasika na scéne III. realizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu bola Turčianska galéria v Martine.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec, Patrícia Smierčiaková

Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved