A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


ARCHÍV:

Juraj Turzo očami detí

19.12. 2016 • ZŠ v Necpaloch
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ukončilo Rok Juraja Turza vzdelávacou aktivitou s názvom Juraj Turzo očami detí, ktorá sa uskutočnila 19. decembra 2016 v ZŠ v Necpaloch. Lektorom náučného dopoludnia bol Mgr. Július Jarkovský, ktorý žiakom priblížil osobnosť Juraja Turza, ktorá výrazne ovplyvnila život nielen na území nášho kraja, na Slovensku, ale aj v Európe.

Mgr. Monika Ondrušová

Palatínovo dedičstvo

15.10.2016 od 17.00 h • Evanjelický kostol, Necpaly
Plagát podujatia  •  Pozvánka  •  Tlačová správa pred

V závere Roku Juraja Turza v Žilinskom kraji Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo spomienkovú slávnosť s názvom Palatínovo dedičstvo, ktorá sa uskutočnila v sobotu 15. októbra 2016 o 17:00 h v Evanjelickom kostole v Necpaloch. Práve v tomto kostole sa nachádza vzácny drevený oltár z r. 1611, ktorý pôvodne dal vyrobiť palatín Juraj Turzo pre kaplnku Oravského hradu.
Prostredníctvom spomienkovej slávnosti pripomíname širokej verejnosti osobnosť, ktorá výrazne ovplyvnila život nielen na území nášho kraja, na Slovensku, ale aj v Európe. Práve v roku 2016, kedy Slovenská republika predsedá Rade Európskej únie, chceme Juraja Turza predstaviť nielen ako uhorského palatína, rodáka z Lietavy, ale aj ako diplomata, vplývajúceho na európske dejiny.
Viac informácií s bulletinom a fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.

Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji

január – december 2016
Programový plagát  •  Tlačová správa ŽSK

Juraj Turzo

Pri príležitosti 400. výročia úmrtia osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila nielen územie Žilinskej župy, ale i celého Slovenska a Európy, vyhlásil Žilinský kraj Rok Juraja Turza. „Rok 2016, kedy bude Slovenská republika aj predsedať Rade Európskej únie, venujeme uhorskému palatínovi a rodákovi z Lietavy, ktorý sa významnou mierou zapísal do histórie našich regiónov. Turzo bol vzdelaný, hovoril latinsky, grécky, nemecky, maďarsky, slovensky, dorozumel sa i chorvátsky a v gréčtine dokonca písal básne. Práve on dal začiatkom 17. storočia postaviť skvostnú stavbu s najväčšou renesančnou sálou v strednej Európe - náš Sobášny palác v Bytči, kde vydal všetkých sedem svojich dcér. Rovnako dal vybudovať Kaplnku sv. Michala pri najnavštevovanejšom Oravskom hrade, ktorá je miestom jeho posledného odpočinku, a vďaka svojej charizme, umu a vzdelanosti zastával v Uhorsku tie najvyššie posty,“ priblížil osobnosť Juraja Turza žilinský župan Juraj Blanár. Podľa jeho slov si najvýznamnejšieho príslušníka rodu Turzovcov pripomenú organizácie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja množstvom podujatí počas celého roka.
„Najvýraznejšími budú najmä Turzove slávnosti na Oravskom hrade, ktoré otvoria novú turistickú sezónu víkendom na prelome mesiacov apríl a máj. Hlavné nádvorie tradične ožije remeselníckym jarmokom, ľudovými jedlami a umením šermiarov a sokoliarov. Takzvanou čerešničkou na torte však bude otvorenie novozrekonštruovaných priestorov Turzovho paláca, ktoré boli pre verejnosť vyše 25 rokov neprístupné,“ informovala riaditeľka Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Mária Jagnešáková. Unikátna výstava hodnotných zbierkových predmetov, doteraz sa nachádzajúcich iba v depozitároch múzea, odhalí vzácne hrobové textílie a mnoho ďalších jedinečných zbierkových predmetov. „V Európe sa nachádza len päť múzeí, ktoré sa podobnými textíliami môžu pochváliť a naši návštevníci ich budú môcť u nás vidieť v zachovanej a zreštaurovanej podobe už od 1. mája 2016,“ dodala Jagnešáková. Ako ďalej doplnil predseda ŽSK, v oravskom regióne si Juraja Turzu uctia aj vzdelávacími podujatiami pre deti a mládež a výstavami či prezentáciami, ktoré ponúknu Oravské kultúrne stredisko a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Národná kultúrna pamiatka postavená na účely svadieb siedmich dcér uhorského palatína taktiež priblíži návštevníkom jeden z najvýznamnejších rodov v strednej Európe od konca 15. do prvej štvrtiny 17. storočia. „Novootvorená expozícia v Sobášnom paláci v Bytči od októbra 2016 predstaví rodinnú genealógiu a heraldiku rodiny Turzovcov. Zaujímavosťou budú kvalitné fotografie sídiel, predovšetkým bytčiansko-oravskej vetvy, a historické údaje a fakty z politického života Juraja Turza,“ priblížila riaditeľka Považského múzea v Žiline Zuzana Kmeťová. Hudobno-dramatické pásmo o udalostiach spätých s pôsobením tejto renesančnej osobnosti v regióne Horného Považia zorganizuje i Krajské kultúrne stredisko v Žiline pod režisérskou taktovkou Jozefa Abafiho. Žiaci základných a stredných škôl budú môcť zase navštíviť špecifickú výstavu literatúry o Turzovi v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.
Aj kysucké kultúrne inštitúcie poskytnú prednášky pre študentov zamerané na pôsobenie Juraja Turza v tomto regióne. Kysucká knižnica v Čadci predstaví odborný seminár v rámci Týždňa slovenských knižníc s názvom „Juraj Turzo – významná osobnosť našich dejín“. Publikáciu autorov Danky Majerčíkovej a Petra Juriša „Z archívu Juraja Turzu“ uvedie do života Kysucké múzeum v Čadci a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v novembri 2016 zorganizuje odbornú konferenciu. Prostredníctvom príspevkov významných hostí tak priblíži širokej verejnosti tohtoročnú osobnosť dejín Žilinského kraja.
Obyvatelia a návštevníci Turca budú môcť počas roka navštíviť napríklad i Turčiansku galériu a Turčiansku knižnicu v Martine. V galérii zaznejú v októbri 2016 počas vedecko-populárnej konferencie myšlienky upozorňujúce na nesmierne veľký a bohatý Turzov vplyv na vývoj umelecko-architektonického smerovania Žilinskej župy a v knižnici sa uskutoční prezentácia, v rámci ktorej sa budú môcť záujemcovia stretnúť a diskutovať s autormi knihy „Juraj Turzo. Veľká kniha o uhorskom palatínovi“. „Monografia, ktorú sme vydali v spolupráci s Maticou slovenskou a našimi kultúrnymi organizáciami v roku 2012, mapuje život panovníka a je plná príbehov, faktov a zaujímavostí. Bola ocenená i titulom Kniha Oravy 2013 a zároveň druhým miestom v hodnotení Najlepších kníh o Slovensku,“ uviedol J. Blanár. Vyvrcholením v Turci bude kultúrno-vzdelávací program „Palatínovo dedičstvo“, ktorý v Evanjelickom kostole v Necpaloch zorganizuje Turčianske kultúrne stredisko.
Najnavštevovanejší región Žilinskej župy Liptov venuje Rok Juraja Turza predovšetkým vzdelávacím aktivitám, ktorých cieľom je informovať mladšiu i staršiu generáciu o prínose rodu Turzovcov. Liptovské múzeum v Ružomberku pripraví koncom leta pásmo dobových náboženských a svetských skladieb a poézie a na historický odkaz Juraja Turza premietnutý do vzdelávacieho seminára sa zameria v mesiaci november Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši. Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky – Belopotockého otvorí prostredníctvom prednášok priestor pre spoznanie Turza ako šľachtica, bojovníka proti Turkom, ale zároveň diplomata, cisárskeho radcu, palatína a podporovateľa slovenčiny a protestantizmu.

Lenka Záteková, hovorkyňa ŽSKDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved