A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Husličky z javora

11.3. 2018 • Centrum voľného času Kamarát Martin
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2018.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru. Súťaž je určená deťom a mládeži. Súťažiť môžu detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.
Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky uvedené v propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku a poslať so všetkými prílohami:
- vo verzii Excel na e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com,
- poštou(resp. priniesť osobne) potvrdenú podpisom na adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O.Box 104, 036 01 Martin.
Termín uzávierky prihlášok: 28. február 2018.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com
Viac informácií: Národné osvetové centrum.

O zlatú guľôčku

11.3. 2018 • Centrum voľného času Kamarát Martin
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška

Regionálna prehliadka detských sólistov spevákov.
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.
Záväznú prihlášku na regionálnu prehliadku detských sólistov spevákov je potrebné zaslať najneskôr do 28. februára 2018:
– osobne
– na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O.Box 104, 036 01 Martin
– na e-mailovú adresu: palovcikova.zathurecka@gmail.com
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Regionalistika Turca pre MŠ

20.3. 2018 od 9.00 do 10.30 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.comDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved