A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

XXXIV. ročník Turčianskych slávností folklóru

10.6. 2018 od 10.00 h • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje)
Programový plagát  •  Tlačová správa

Turčianske slávnosti folklóru Druhá júnová nedeľa tohto roku bude v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny patriť prezentácii ľudového umenia na XXXIV. ročníku Turčianskych slávností folklóru.
Sprievodné podujatia odštartuje v nedeľu 3.6.2018 o 14.00 h v CVČ Kamarát v Martine koncert detských sólistov spevákov „O zlatú guľôčku“. Návštevníci slávností sa môžu opäť tešiť na hudobno-poetický program „Súznenie“, ktorý sa uskutoční v stredu 6.6.2018 o 17.00 h v Turčianskej galérii v Martine, na ktorom vystúpia žiaci a učitelia ZUŠ Martin a SHDK Martin. V nedeľu 10.6.2018 bude sprievodný program pokračovať v Múzeu slovenskej dediny v Martine (ďalej len MSD) podujatím „Dnes tovariš, zajtra majster“, kde študenti PaSA Turčianske Teplice, SOŠS Kysucké Nové Mesto a ŠÚV Ružomberok predvedú ukážky tradičnej výroby vo svojich prácach a pracovníci MSD priblížia návštevníkom plstenie ovčej vlny, brúsenie nožov na ručnom brúse, tkanie a paličkovanie.
V tomto roku je festivalový program obohatený o koncert ľudovej hudby Javorové husle a divadelné predstavenie Maryša (rekonštrukcia), ktoré si návštevníci budú môcť vychutnať v sobotu 9.6.2018 od 17.00 h vo Voziarni z Moškovca v MSD.
Turčianske slávnosti folklóru vyvrcholia v nedeľu 10.6.2018 v Múzeu slovenskej dediny v Martine, kde v hlavnom programe vystúpia detské folklórne súbory, folklórne skupiny, folklórne súbory, ľudové hudby, spevácke skupiny a sólisti inštrumentalisti.

HLAVNÝ PROGRAM

Voziareň z Moškovca:
10.15 h Otvorenie jarmoku, vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže „Turiec maľovaný“ • Účinkuje: FS Studienka Bratislava
Hlavné pódium:
11.00 h Kupuj Káčo, ak máš za čo • Účinkujú: DFS Kalužiar, DFS Malý Lysec, DFS Turiec, DFS Žabka, FS Lysec, FS Turiec, Ľubomír Párička, Jaroslav Chalupka, Jozef Dudka a Ján Linceni
12.30 h V Turci taká obyčaj – program venovaný jubilujúcim folklórnym skupinám • Účinkujú: FSk Podhradie, FSk Tiešňavan Krpeľany, FSk Šútovo, FSk Hrádok Bystrička, FSk Sklabiňa, FSk Prameň Dubové, ĽH Drienča, Podhradská muzika, Martin Boďa, Pavel Solař
14.00 h Javorové husle – program venovaný nedožitým 75. narodeninám Ing. Dušana Tumu • Účinkujú: ĽH Drienča Krpeľany, ĽH Michala Rusnáka, ĽH Rodinka, ĽH Podhradská muzika a ŽSS Hradisko
14.40 h Liptovom – program hosťa festivalu zoskupenia Vrbové Prútie z Lipt. Mikuláša
15.30 h Spod Kriváňa pod Kriváň – galaprogram • Účinkujú: DFS Turiec, ŽSS Kamarátky pri FS Fatran, FS Kriváň Turany, FSk Prameň Dubové, FSk Tiešňavan Krpeľany, FSk Podhradie, FSk Šútovo, DĽH Javorček, ĽH Drienča, Podhradská muzika, ĽH Michala Rusnáka, Martin Boďa, Pavel Solař a Ján Rusnák

Pre návštevníkov TSF sú okrem kultúrneho programu pripravené aj sprievodné podujatia: jarmok tradičných remesiel, výstava detských výtvarných prác „Turiec maľovaný“, detské tvorivé dielne s ľudovou tematikou a pod.
TSF organizujú: Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Turčianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry Martin a mesto Martin. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a realizované s finančným prispením Mesta Martin.
Kontakt a informácie:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Tvorivo so Štúdiom Pivnica

10.6. 2018 • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny
Plagát  •  Tlačová správa

Tvorivá dielňa tradičných remesiel je realizovaná v rámci projektu ŠTÚDIO PIVNICA - ZAČÍNAME, ktorý je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Zámerom projektu ŠTÚDIO PIVNICA - ZAČÍNAME je vytvoriť kvalitnú kultúrno-umeleckú platformu. Hlavnými aktivitami je organizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí v oblasti kultúry a umenia a vytvorenie priestoru multižánrového charakteru.
Spoluorganizátormi podujatia sú Združenie turčianskych muzikantov a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Kontakt a informácie:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved