A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Spieva naša rodina 2017

22.10. 2017 o 14.00 h (registrácia: 13.00 h – 14.00 h) • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred

2. ročník prehliadky speváckych a hudobných schopností našich rodín
Nesúťažná a nepostupová prehliadka speváckych a hudobných prejavov našich rodín bez obmedzenia veku. Hlavným cieľom je prezentovať a popularizovať slovenské ľudové piesne. Je našou povinnosťou odovzdávať ich krásu a ľubozvučnosť, vychádzajúcu z našich bohatých tradícií, najmä mladej generácii.
Verejným vystúpením napríklad rodičov, rodičov s deťmi a súrodencov aj s prípadným hudobným doprovodom účastníci predvedú ukážky z bohatej studnice slovenských ľudových piesní.
Kontakt a bližšie informácie:
Ján Lučan (predseda MO MS vo Valči), tel.: 0907 423463, e-mail: momsvalca@centrum.sk

Regionalistika Turca pre MŠ

22. 11. 2017 od 9.00 – 11.00 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.
Kontakt a informácie:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Folklórna Bystrička 2017

15.10. 2017 o 15.00 h • Sála Obecného úradu Bystrička
Slávnostný program k 30. výročiu založenia Folklórnej skupiny Hrádok Bystrička obohatený o výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ Bystrička.

Pramene 2017

4.9.2017 (uzávierka); 23.9.2017 • DO Strojár Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Propozície a prihláška

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 23. septembra 2017 krajskú postupovú súťaž a prehliadku choreografií folklórnych kolektívov PRAMENE 2017. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Podujatie je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Podujatie je prehliadkou neprofesionálnych folklórnych kolektívov zaoberajúcich sa interpretáciou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, ktorí čerpajú folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.
Cieľom súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu tvorby v neprofesionálnych folklórnych kolektívoch, podporovať rozvoj folklórnych kolektívov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí a viesť mládež a verejnosť k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry.
Na prehliadku sa prihlásili 3 folklórne súbory z regiónov Liptov, Kysuce a Horné Považie: folklórni nadšenci Oprášené krpce zo Žiliny s choreografiou „Na Kysuciach“, FS Bystrica z Novej Bystrice s 2 choreografiami „Muzika“ a „Palicový tanec“ a FS Váh z Liptovského Mikuláša taktiež s 2 choreografiami „Na pltisku“ a „Do kolesa“.
Víťaznými choreografiami budú folklórne kolektívy reprezentovať náš kraj na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2017, ktorá sa bude konať 11. – 12. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved