A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Regionalistika Turca pre MŠ

24.4. 2018 od 9.00 – 10.30 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Echo heligónky 2018

5.5. 2017 o 14.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia

ECHO HELIGÓNKY 2017

Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti usporiada s finančnou podporou Matice slovenskej 6. ročník prehliadky heligonkárov z rôznych kútov Slovenska Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká,
tel.: 0917 494 708, 043/4132394,
e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Regionalistika Turca pre MŠ

25.5. 2018 od 9.00 – 10.30 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Husličky z javora

11.3. 2018 • Centrum voľného času Kamarát Martin
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2018.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru. Súťaž je určená deťom a mládeži. Súťažiť môžu detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v časti Médiá.

O zlatú guľôčku

11.3. 2018 • Centrum voľného času Kamarát Martin
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška

Regionálna prehliadka detských sólistov spevákov.
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v časti Médiá.
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved