A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Stretnutie členov DDS Kamarát – deti

2.3.; 3.3.; 9.3.; 10.3.; 23.3.; 24.3. 2018 od 15.00 - 16.30 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Mgr. Eva Benčíková.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Stretnutie členov DDS Kamarát – mládež

2.3.; 3.3.; 9.3.; 10.3.; 23.3.; 24.3. 2018 od 15.00 - 18.00 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedie Branislav Benčík.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Turčianske divadelné dni 2018

16. - 17.3. 2018 • Kultúrny dom v Belej-Duliciach
Propozície  •  Prihláška Belopotockého Mikuláš  •  Prihláška FEDIM

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2018 a neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2018.
Hlavným cieľom súťaží je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla.
Ďalšími cieľmi sú: 1. prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti dospelých a mladých neprofesionálnych divadelných súborov a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti; 2. zvyšovať odbornú a umeleckú úroveň súborov prostredníctvom vzdelávacej časti súťaže; 3. umožniť dospelým a mladým neprofesionálnym divadelným súborom hrať pred odborníkmi i širokou verejnosťou; 4. vytvárať priestor na získavanie cenných skúseností z oblasti neprofesionálneho divadla.
Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky uvedené v propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku a poslať so všetkými prílohami:
– vo verzii Excel na e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com,
– poštou(resp. priniesť osobne) potvrdenú podpisom na adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O.Box 104, 036 01 Martin.
Termín uzávierky prihlášok: 28. február 2018.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com
Viac informácií: Národné osvetové centrum.

DIEŤA V DIVADLE 2018 – regionálna prehliadka

28.3.2018 • Kultúrny dom v Turčianskych Tepliciach, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice
Propozície  •  Prihláška

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti.
Hlavným cieľom súťaže Dieťa v divadle je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu tvorby dospelých, mládežníckych a detských kolektívov a sólistov v turčianskom regióne hrajúcich pre deti, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry s deťmi v meniacich sa podmienkach. Konfrontuje a prezentuje rôzne štýly práce dramatických súborov a sólistov, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností. Odborným pracovníkom poskytuje priestor na metodickú prezentáciu.
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne, dramatické alebo autorské texty.
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky najneskôr do 5. marca 2018 na e-mailovú adresu: pajurkova.tks@gmail.com; resp na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com
Viac informácií: Národné osvetové centrum.

MARYŠA (rekonštrukcia)

29. 3. 2018 od 18.00 h • Kultúrny dom v Záturčí
Premiéra divadelného predstavenia v štyroch zverstvách. Hlavný organizátor: Združenie turčianskych muzikantov – ZTUM. Spoluorganizátori: Turčianske kultúrne stredisko v Martine a Štúdio Pivnica.
Kontakt na metodika:
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, tel.: 0917 494 708, 043/4132394, e-mail: palovcikova.zathurecka@gmail.com


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved