A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Stretnutie členov DDS Kamarát – Žubrienky

7.12.; 14.12.; 21.12. 2018 od 15.00 do 17.00 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru. Vedie Juraj Benčík.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks@gmail.com

Stretnutie členov DDS Kamarát – Pyrane

9.12.; 16.12. 2018 od 10.00 do 14.00 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru. Vedie Eva Benčíková.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

OKAMIHY

3.12. 2018 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia osvety nielen v Turci, ale i na Slovensku.
V hudobno-dramatickom programe sa predstavili folkloristi, recitátori, literáti, hudobníci, fotografi i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Tvoria, svoje city vypovedajú krásnym slovom, maľujú obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia myšlienkové posolstvá, ktoré nútia k zamysleniu...
Sú svetlom. Osvecujú. Už 65 rokov...

Dielňa tvorivého divadla – záverečná prezentácia

9.11. 2018 o 17.00 h • Živena Martin
Plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 9. novembra 2018 o 17.00 h v divadelnej sále Živeny v Martine záverečnú prezentáciu 6. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
„Na tohtoročnej tvorivej dielni sme sa zameriavali na rozvoj verbálnej komunikácie a tiež na tvorbu nonverbálneho divadla. V prvej časti dielní sme pracovali a spoznávali súčasné žánre, ako napr. storytelling, stand-up a analyzovali sme spoločne aj rôzne vystúpenia súčasných youtuberov. Rozvíjali sme naše komunikačné zručnosti prostredníctvom rôznych rétorických cvičení. Všetci študenti ma veľmi milo prekvapili svojou pestrou slovnou zásobou a zmyslom pre pointu, tiež dobrým vyjadrovaním sa. V druhej časti dielní sme sa zamerali na vyjadrenie v nonverbálnom divadle. Konkrétne sme pracovali s vyjadrovaním sa cez zvuky a hudbu v divadle a v poslednej dielni cez materiál. Vzniklo niekoľko vtipných a zaujímavých etúd, ktoré študenti sami pod odborným vedením vytvorili. Obe spolupracujúce lektorky MMus Denisa Uherová, Mgr.art. Zuzana Galková, ArtD. a aj ja ako garantka programu sme s dielňou spokojné a tešíme sa, že noví študenti, ktorí pribudli tento rok obohatili skupinu. Verím, že nový mladý kolektív prinesie veľa podnetného a teším sa na ďalšiu tvorbu s nimi,“ píše garantka projektu Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. Záverečnej prezentácie, ale i projektových aktivít bola zakaždým účastná Mgr. Eva Benčíková, vedúca DDS Kamarát z Martina, ktorá svojimi dlhoročnými skúsenosťami s prácou s detskými ochotníkmi dodávala workshopom materinskú atmosféru.
Program prezentácie bol venovaný krátkym autorským textom a pohybovo-hudobným etudám, prostredníctvom ktorých mladí herci ukázali, čo sa počas jednotlivých workshopov naučili. Prezentáciou sprevádzala Naďa Uherová. Divadelnú sálu v Živene zaplnili rodičia, starí rodičia, súrodenci, ale i kamaráti prezentujúcich účastníkov projektu, ktorí svojim potleskom ocenili pokroky mladých ochotníkov.

Fotogaléria:

 

Rebeka MikušováDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved