A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Turčianske javisko 2019

4. – 6.4. 2019 od 16:00 h • Slovenské komorné divadlo v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po + výsledková listina

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 04. - 06. apríla 2019 po štvrtýkrát krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2019. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné inscenácie a viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky, pracovala v zložení: predseda poroty – Mgr. art. Martin Krajčovič, PhD., Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský a Mgr. art. Gabriela Paschová. Prehliadku, počas celých troch dní moderoval Mgr. art. Tibor Kubička.
Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2019 v Liptovskom Mikuláši a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2019 v Tisovci.

Mgr. art. Tomáš Tomkuljak

Zlatá priadka 2019

27.3.2019 • Sála kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach
Propozície  •  Plagát Dieťa v divadle  •  Dieťa v divadle – Výsledková listina

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
Turčianske kultúrne stredisko v spolupráci s Mestom Turčianske Teplice zorganizovalo každoročnú regionálnu postupovú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle 2019 v stredu 27. marca 2019 v Sále kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach. Prehliadka je určená deťom do 15 rokov. Tento rok sa prihlásilo 5 detských súborov.

Mgr. Zuzana Bukovenová


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved