A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Turčianske divadelné dni 2019

17. – 18.3.2019 • Kultúrny dom Belá-Dulice
Propozície  •  Plagát

V dňoch 17. a 18. marca 2019 sa v Kultúrnom dome Belá-Dulice uskutoční XXVII. ročník regionálnej súťažnej postupovej prehliadky amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých. Víťazi postupujú na krajské kolo Turčianske javisko a najlepší až na celoštátnu súťaž Belopotockého Mikuláš a divadlo mladých FEDIM. Vyhlasovateľom regionálneho a krajského kola je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Uzávierka na krajskú divadelnú súťaž Turčianske javisko je 27. marec 2019, súťaž sa uskutoční v dňoch 4. - 6. apríla 2019 v priestoroch Slovenského komorného divadla a Turčianskej galérie.
Kontakt a informácie:
Mgr. art. Tomáš Tomkuljak, mobil: 0904 510899, tel.: 043/ 4132394, kl.15, e-mail: divadlo@tks.sk

Zlatá priadka 2019

27.3.2019
Propozície

Dňa 27. marca 2019 sa uskutoční postupová súťažná prehliadka pre detské divadelné súbory Dieťa v divadle – regionálna súťaž, uzávierka prihlášok je do 15. marca 2019. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
Kontakt a informácie:
Mgr. art. Tomáš Tomkuljak, mobil: 0904 510899, tel.: 043/ 4132394, kl.15, e-mail: divadlo@tks.sk


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Stretnutie členov DDS Kamarát – Žubrienky

21.12. 2018 od 15.00 do 17.00 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru. Vedie Juraj Benčík.

Rebeka Mikušová

Stretnutie členov DDS Kamarát – Pyrane

16.12. 2018 od 10.00 do 14.00 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru. Vedie Eva Benčíková.

Rebeka Mikušová

<
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved