A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Stretnutie členov DDS Kamarát – Žubrienky

5.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10. 2018 od 15:00 do 18:00 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedú Mgr. Eva Benčíková a Branislav Benčík.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks@gmail.com

Stretnutie členov DDS Kamarát – Pyrane

5.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10. 2018 od 15:00 do 18:00 h • Živena Martin
Tvorivé stretnutie členov detského divadelného súboru, vedú Mgr. Eva Benčíková a Branislav Benčík.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks@gmail.com

Detské divadelné improvizácie

6.10.2018 od 10:00 - 13:00 h • Živena Martin
Čo je improvizácia? Ako a kedy ju používame? Má aj improvizovanie nejaké pravidlá? Aké? Pokračovanie improvizačného workshopu s lektorom Jurajom Benčíkom. Tentokrát sa zameriame na zložitejšie a pokročilejšie improvizačné cvičenia. Projekt je realizovaný s finančným prispením mesta Martin.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks@gmail.com

Soirée k 100. výročiu vzniku ČSR

20.10.2018 • Živena, Martin
Detský divadelný súbor Kamarát pri TKS v Martine a Miestnom odbore Živeny v Martine pripraví pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa scénické čítanie ALICA o pôsobení Alice Masarykovej v Turci. Organizátori: MO Živeny v Martine, Združenie priateľov DDS Kamarát. Partner podujatia: Turčianske kultúrne stredisko v Martine.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks@gmail.com

Detské divadelné improvizácie

20.10.2018 od 10:00 do 13:00 h • Živena, Martin
Čo je improvizácia? Ako a kedy ju používame? Má aj improvizovanie nejaké pravidlá? Aké? Záverečný workshop Detských divadelných improvizácií prinesie nové poznatky, zrekapitulovanie toho, čo sa účastníci naučili a v príjemnej atmosfére si spolu zaimprovizujeme. Projekt je realizovaný s finančným prispením mesta Martin.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks@gmail.com

Dielňa tvorivého divadla – Workshop s Naďou Uherovou

21.10.2018 • Živena, Martin
Tvorivé divadelné dielne organizované v rámci projektu Dielňa tvorivého divadla, ktorý je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks@gmail.comDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved