A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Scénická žatva 2018 – 96. ročník

29.8. – 2.9. 2018 • Martin
Programový plagát

Turčianske kultúrne stredisko v Martine ako spoluorganizátor najstaršieho festivalu neprofesionálneho divadla v Európe.

96. Scénická žatva

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK si vás touto cestou dovoľuje pozvať na 96. ročník Scénickej žatvy, najstaršieho festivalu neprofesionálneho divadla v Európe, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. augusta - 2. septembra 2018 v Martine. Počas festivalu sa predstavia najzaujímavejšie inscenácie a najúspešnejší recitátori z celoštátnych postupových súťaží a prehliadok, ktoré z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu budú aj tento rok aktivity pre našich najmenších: detské tvorivé dielne, batolárium i rozprávky na námestí.

Streda 29.8.2018
10:00 – 13:00 Divadelné námestie, Martin: Detské tvorivé dielne

Štvrtok 30.8.2018
11:00 – 12:00 Turčianska knižnica, Martin: Lili Batolárium
15:00 – 16:00 Divadelné námestie, Martin:
Osmijankova rozprávka o najlepšej princeznej (Drobátka ZUŠ P. Mudroňa Martin)
O vačici, ktorá sa nesmiala (Stredňáci ZUŠ P. Mudroňa Martin)
Opletanček (DS na Hambálku, Malacky)

Piatok 31.8.2018
10:00 – 13:00 Divadelné námestie, Martin: Detské tvorivé dielne
16:00 – 17:00 Divadelné námestie, Martin: Jánošík a 200 zbojníkov (Vranovské chodúľové divadlo)

Nedeľa 2.9.2018
15:00 – 16:00 Divadelné námestie, Martin: Kozliatka (Nové divadlo, Nitra)

Viac informácií nájdete v Programovom plagáte. Srdečne vás všetkých pozývame!
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks @gmail.com

Scénická žatva 2018 – detská tvorivá dielňa

29.8. 2018 od 10.00 – 13.00 h • Divadelné námestie Martin
Detská tvorivá dielňa realizovaná v spolupráci s Národným osvetovým centrom ako sprievodné podujatie Scénickej žatvy 2018.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks @gmail.com

Divadelné predstavenia detí z Turca

30.8.2018 od 15.00 h • Divadelné námestie Martin

OSMIJANKOVA ROZPRÁVKA O NAJLEPŠEJ PRINCEZNEJ
O VAČICI, KTORÁ SA NESMIALA

Divadelné predstavenia detí z turčianskeho regiónu realizované ako sprievodný program Scénickej žatvy 2018 v spolupráci s Národným osvetovým centrom.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks @gmail.com

Scénická žatva 2018 – detská tvorivá dielňa

31.8. 2018 od 10.00 – 13.00 h • Divadelné námestie Martin
Detská tvorivá dielňa realizovaná v spolupráci s Národným osvetovým centrom ako sprievodné podujatie Scénickej žatvy 2018.
Kontakt a informácie:
Rebeka Mikušová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: mikusova.tks @gmail.comDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved