A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Klasika na scéne III. – Mladí interpreti mladým

24.7. 2018 • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát

Hudobno-poetický večer Mladí interpreti mladým je venovaný významnej slovenskej klaviristke a pedagogičke Janáčkovej akadémie umení v Brne, turčianskej rodáčke, doc. Marte Vaškovej, ktorá okrem dlhoročnej pedagogickej práce spolupracuje s významnými opernými spevákmi (G. Beňačková, M. Dvorský, J. Dvorský a i.) doma aj v zahraničí a je držiteľkou mnohých významných ocenení. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Vladimír Šlepec
Kontakt: Patrícia Smierčiaková, tel.: 0917 494708, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Klasika na scéne III. – Večer komornej hudby

23.8. 2018 o 18:00 h • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Hudobno-poetický Večer komornej hudby je venovaný turčianskemu rodákovi prof. Borisovi Banárymu – významnému muzikológovi, pedagógovi, ktorý pôsobil ako riaditeľ hudobného fondu Matice slovenskej, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Vladimír Šlepec
Kontakt: Patrícia Smierčiaková, tel.: 0917 494708, e-mail: p.smierciakova@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Turiec maľovaný

10.– 22.6.2018 • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, vozáreň z Moškovca
Plagát  •  Propozície

Turčianske slávnosti folklóru

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti bolo vyhlasovateľom IX. ročníka literárno-výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec.
Téma: Tradičná hudobná, slovesná, tanečná a materiálna ľudová kultúra.
Termín doručenia prác: do 28. mája 2018 (osobne alebo poštou) – Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P. O. Box 104, 036 01 Martin.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo počas 34. ročníka Turčianskych slávností folklóru v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 10. júna 2018 o 10.15 h v objekte vozárne Moškovec.

Patrícia Smierčiaková
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved