A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

OKAMIHY

3.12. 2018 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia osvety nielen v Turci, ale i na Slovensku.
V hudobno-dramatickom programe sa predstavili folkloristi, recitátori, literáti, hudobníci, fotografi i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Tvoria, svoje city vypovedajú krásnym slovom, maľujú obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia myšlienkové posolstvá, ktoré nútia k zamysleniu...
Sú svetlom. Osvecujú. Už 65 rokov...

Spoznali sme víťazov regionálneho kola súťaže
SÁROVA BYSTRICA 2018

11.10. 2018 o 9.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Propozície  •  Prihláška/dosp.  •  Prihláška/nepln.  •  Tlačová správa  •  Výsledková listina

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.
Regionálne kolo pre turčiansky región, ktoré už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, sa uskutočnilo 11. októbra 2018 v Turčianskej knižnici v Martine. Zúčastnilo sa ho 20 súťažiacich, ktorí sa predviedli v štyroch disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie bloku vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavým hosťom. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., Mgr. Eva Benčíková a Mgr. art. Tibor Kubička, hodnotila okrem iného celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť a presvedčivosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav a najmä kultivovanosť vyjadrovania sa. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota zohľadnila aj kreativitu pri ich tvorbe, výber tém, či schopnosť štrukturovať rozhovor alebo spravodajský blok.
Súťaž má dve kategórie - I. kategória: od 15 do 18 rokov a II. kategória: od 18 do 25 rokov. Víťazom I. kategórie s priamym postupom do krajského kola sa stal Juraj Šuňal z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, druhé miesto v tejto kategórii obsadila Michaela Kováčiková zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach a tretie miesto si vybojoval študent Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu Jozef Musil.
Víťazom II. kategórie s priamym postupom do krajského kola sa stal študent Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch Michal Kvaššay. Druhé miesto patrilo Dávidovi Bačemu z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine ktorého porota odporučila na postup do krajského kola súťaže. O tretie miesto v tejto kategórii sa podelili Agáta Gažová zo SSŠ – Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine a Zuzana Šebová z Gymnázia Viliama Paulinyho–Tótha v Martine.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine ďakuje všetkým súťažiacim za prípravu a účasť v súťaži, blahoželá víťazom a želá im veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 24. októbra 2018 o 10.00 h na Radnici mesta Žilina.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved