A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Večer nula s jednotkami

20.6. 2019 o 17.30 h • Klub HaD (Hudby a Divadla), Banská Bytrica
Pozvánka

Mgr. Zuzana Bukovenová

Vajanského Martin 2019 – krajské kolo

2.– 6.5.2019 • Priestory Turčianskej galérie v Martine a Národného domu SKD v Martine
Plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po + výsledky  •  Výsledková listina DRK a DP

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovalo v dňoch 2., 3. a 6. mája 2019 podujatie Vajanského Martin 2019 – krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy pre jednotlivcov a kolektívy. Podujatie je financované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Tento rok postúpilo do krajského kola Vajanského Martin 2019: 108 recitátorov, 4 detské recitačné kolektívy a 4 divadlá poézie. Vo štvrtok 2. mája 2019 sa v Turčianskej galérii uskutočnila súťaž a prehliadka v III., IV. a V. kategórii, v piatok 3. mája 2019 kategória I. a II. a v pondelok 6. mája 2019 súťaž a prehliadka detských recitačných kolektívov a divadiel poézie v Národnom dome Slovenského komorného divadla. Súťažili recitátori z piatich regiónov žilinského kraja: Turiec, Horné Považie, Liptov, Kysuce a Orava.
Menovaná porota:
štvrtok 2. 5. 2019 III. kategória poézia a próza: Anna Mišurová, DiS. art., Ing. Ján Cíger, Mgr. Jaroslav Broz; IV. – V. kategória poézia a próza: Mgr. Zuzana Demková, Mgr. Soňa Šebová, Mgr. Marián Grupač, PhD.,
piatok 3. 5. 2019 I. kategória poézia a próza: PhDr. Peter Mišák, PaedDr. Branislav Kohút, Mgr. Ivana Niemiecz; II. kategória poézia a próza: Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., Mgr. art. Tomáš Tomkuljak, Mgr. art. Roman Večerek,
pondelok 6. 5. 2019 Divadlá poézie a detské recitačné kolektívy: Mgr. art. Maroš Krajčovič, Mgr. art. Danka Kubíková, Mgr. art. Miroslava Kupčuláková

Fotogaléria:

 


Mgr. Zuzana BukovenováDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved