A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Klasika na scéne III. – Mladé hlasy spievajú

14.6. 2018 od 18.00 h • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo aj tento rok pre priaznivcov klasickej hudby projekt Klasika na scéne III. V mesiacoch jún až október Vám prostredníctvom hudobno-poetických večerov ponúkne širokú paletu klasickej hudby a predstaví osobnosti hudobnej kultúry, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili hudobnú kultúru na území turčianskeho regiónu, Slovenska, ba i celého sveta. Prvý z cyklu hudobno-poetických večerov s názvom Mladé hlasy spievajú sa uskutoční 14. júna 2018 o 18.00 hodine v priestoroch Turčianskej galérie v Martine a bude venovaný dlhoročnej členke Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, pedagogičke na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, turčianskej rodáčke, sopranistke Ľubici Rybárskej, ktorá je držiteľkou mnohých významných medzinárodných ocenení, ako napríklad prvé miesto na Svetovej opernej súťaži Luciana Pavarottiho vo Philadelphii v USA a mnohé iné. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti životného jubilea tejto významnej osobnosti. V programe sa predstavia študenti Vysokej školy múzických umení zo speváckej triedy Ľubice Rybárskej: sopranistka Lea Hudzíková, mezzosopranistka Dominika Krčištová a barytonista Filip Demek za sprievodu pedagóga na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a korepetítora popredných operných spevákov Róberta Pechanca. Počas večera si budú môcť diváci vychutnať výber zo svetovej, slovenskej piesňovej i opernej literatúry a umelecký prednes študentiek Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine: Evy Gribovej, Kristíny Hruškovej a Kristíny Babicovej.
Projekt Klasika na scéne III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom je Turčianska galéria v Martine. Tešíme sa na Vás!
Vladimír Šlepec
Kontakt: Patrícia Smierčiaková, tel.: 0917 494708, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Turiec maľovaný

10.– 22.6.2018 • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, vozáreň z Moškovca
Plagát  •  Propozície

Turčianske slávnosti folklóru

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti vyhlasuje IX. ročník literárno-výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec.
Téma: Tradičná hudobná, slovesná, tanečná a materiálna ľudová kultúra.
Termín doručenia prác: do 28. mája 2018 (osobne alebo poštou) – Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P. O. Box 104, 036 01 Martin.
Vyhodnotenie súťaže bude počas 34. ročníka Turčianskych slávností folklóru v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 10. júna 2018 o 10.15 h v objekte vozárne Moškovec. (ocenení žiaci budú kontaktovaní prostredníctvom pedagógov). Porota vyhodnotí a udelí ocenenia pre najzaujímavejšie práce v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektoré ocenenie. Presný čas vyhodnotenia a výsledková listina budú uverejnené aj na stránke TKS v Martine.
Kontakt: Patrícia Smierčiaková, tel.: 0917 494708, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Klasika na scéne III. – Mladí interpreti mladým

Júl 2018 • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Hudobno-poetický večer Mladí interpreti mladým je venovaný významnej slovenskej klaviristke a pedagogičke Janáčkovej akadémie umení v Brne, turčianskej rodáčke, docentke Marte Vaškovej, ktorá okrem dlhoročnej pedagogickej práce spolupracuje s významnými opernými spevákmi (G. Beňačková, M. Dvorský, J. Dvorský a i.) doma aj v zahraničí a je držiteľkou mnohých významných ocenení. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Vladimír Šlepec
Kontakt: Patrícia Smierčiaková, tel.: 0917 494708, e-mail: p.smierciakova@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Krajské kolo Vajanského Martin 2018

2. – 3.5. 2018 • Turčianska galéria, Martin
4.5. 2018 • Štúdio Slovenského komorného divadla, Martin

Plagát  •  Propozície  •  Prihláška R  •  Prihláška K  •  Postup R  •  Tlačová správa

S.H. Vajanský

Hviezdoslavov Kubín pozná z hodín slovenského jazyka a literatúry vari každý. História tejto najznámejšej celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých na Slovensku píše v tomto roku už svoju 64. kapitolu.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je už dlhé roky organizátorom krajskej súťaže Hviezdoslavovho Kubína, ktorá sa od roku 1996 v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.
Vajanského Martin 2018 je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia sú: Turčianska galéria v Martine a Slovenské komorné divadlo Martin.
Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať literárne hodnoty, literárne poznanie, tvorivosť a predstavivosť interpretov, kultivovať slovenský jazyk, reč, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti.
Výkony súťažiacich jednotlivcov a kolektívov hodnotí odborná porota (spolu 18 porotcov vo všetkých kategóriách), ktorá rozhodne o tom, kto bude reprezentovať Žilinský kraj na celoslovenskej súťaži 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, organizovanej Národným osvetovým centrom, 20. - 23. júna 2018 v Dolnom Kubíne.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v časti Médiá.
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved