A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

SÁROVA BYSTRICA 2018 – regionálne kolo

11.10. 2018 o 9.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška – dospelí  •  Prihláška – neplnoletí

Regionálna súťaž mladých moderátorov Turca, venovaná 100. výročiu vzniku Československa.
Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.
Regionálneho kola pre turčiansky región, ktoré už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, sa môže zúčastniť každý vo veku 15 až 25 rokov na základe písomnej a signovanej „záväznej prihlášky“, ktorú riadne vyplnenú doručí škola - súťažiaci - organizátorovi regionálnej súťaže do termínu uzávierky. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola.
Súťaž má dve kategórie - I. kategória: od 15 do 18 rokov a II. kategória: od 18 do 25 rokov. Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky najneskôr do 1. októbra 2018: osobne, na poštovú adresu – Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin; resp. P.O.BOX 104, 036 01 Martin; alebo na e-mail: mikusova.tks@gmail.com
Prihlášky zaslané po 1. októbri 2018 nebude organizátor akceptovať.
V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje!
Kontakt a bližšie informácie:
Rebeka Mikušová, tel.: 0917 494708, e-mail: mikusova.tks@gmail.com

Klasika na scéne III. – Hudba sveta

18.10.2018 o 18:00 h • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Hudobno-poetický večer Hudba sveta je venovaný doc. Tatiane Fraňovej – turčianskej rodáčke, pedagogičke, ktorá pôsobila na Štátnom konzervatóriu v BA, Academy of arts v Káhire a na VŠMU v Bratislave. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Vladimír Šlepec
Kontakt: Patrícia Smierčiaková, tel.: 0917 494708, e-mail: p.smierciakova@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Klasika na scéne III. – Únos do ticha

20.9. 2018 o 18:00 h • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát •  Tlačová správa

Dňa 20. septembra 2018 sa o 18.00 hod. v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine v rámci projektu Klasika na scéne III. uskutočnil v poradí štvrtý hudobno-poetický večer s názvom Únos do ticha. Venovaný bol významnému turčianskemu rodákovi, hudobnému skladateľovi, zberateľovi slovenských ľudových piesní, spolupracovníkovi umeleckých súborov SĽUK a Lúčnica, držiteľovi významných ocenení, Svetozárovi Stračinovi, ktorý spolupracoval s mnohými interpretmi slovenskej ľudovej piesne, komponoval hudbu k divadelným predstaveniam a filmom ako Sváko Ragan, Pacho, hybský zbojník, Vianočné oblátky a mnohé iné.
V programe vystúpila martinská skladateľka, klaviristka a speváčka arménskeho pôvodu Karin Sarkisjan a multiinštrumentalista Martin Geišberg. Zaznel výber zo svetovej world music v spojení s folklórnou hudbou i úpravy zozbieraných piesní Svetozára Stračinu upravené špeciálne pre tento večer. Poetické slovo prednesla divadelná režisérka a pedagogička Zuzana Galková.
Projekt Klasika na scéne III. realizoval Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu bola Turčianska galéria v Martine.

Vladimír Šlepec, Patrícia Smierčiaková
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved