A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Klasika sa scéne II. – Hudba sveta

10.10. 2017 o 18.00 h • Turčianska galéria v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

V Turčianskej galérii v Martine sa 10.10. 2017 uskutoční posledný hudobno-poetický večer projektu Klasika na scéne II., ktorý nesie názov Hudba sveta a je venovaný martinskej rodáčke, speváčke a hudobníčke Jane Kirschner, patriacej medzi výrazné hudobné osobnosti súčasnej hudobnej scény.
Počas večera sa predstaví arménska skladateľka a hudobníčka Karin Sarkisjan, spolu s ktorou vystúpia turčianski hudobníci: huslista Marek Konček a kontrabasista Tomáš Kramár. Počas večera si budú môcť poslucháči vychutnať kompozičnú tvorbu Karin Sarkisjan a čaro world music, ktorej tradícia úzko súvisí s klasickou hudbou. Zaznejú arménske i rómske piesne. Poetické slovo prednesie divadelná režisérka a pedagogička Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine Zuzana Galková.
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.
Srdečne Vás pozývame a budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.
Kontakt a informácie:
Vladimír Šlepec, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vlado.slepec@gmail.com

Sárova Bystrica 2017

12.10. 2017 o 10.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície + prihláška

Regionálna súťaž mladých moderátorov. Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.
Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku 15 až 25 rokov na základe písomnej a signovanej „záväznej prihlášky“, ktorú riadne vyplnenú doručí škola - súťažiaci - organizátorovi regionálnej súťaže do termínu 2.10. 2017. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola.
Kontakt a informácie:
Mgr. Monika Ondrušová, tel.: 0917 494708, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Klasika na scéne II. – Večer komornej hudby

31.8. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Dňa 31. augusta 2017 o 18:00 hod. sa v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine uskutočnil tretí hudobno-poetický večer projektu Klasika na scéne II. s názvom Večer komornej hudby. S cieľom priblížiť a pripomenúť si osobnosti hudobného života, ktorých pôvod je spojený s našim regiónom, sme sa rozhodli večer venovať významnej slovenskej virtuózke a klaviristke, ktorá patrila medzi interpretov kladúcich dôraz na slovenskú hudobnú tvorbu, Kláre Havlíkovej. Počas večera sa predstavil komorný súbor Quasi Trio pracujúci v zoskupení Roman Hranička (husle), Judita Škodová (violončelo) a Kateřina Ochmanová (klavír).
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine. Budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.
Viac informácií s fotogalériou nájdete v sekcii Médiá.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved