A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Júlia Váradiová – Výber z tvorby

18.1. 2018 o 16.00 h (vernisáž); 19.1.– 19.2. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa – vernisáž

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť autorskú výstavu obrazov s názvom „Výber z tvorby“, na ktorej prezentuje svoje práce členka Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Júlia Váradiová.
Autorka Júlia Váradiová sa narodila v Tornali, detstvo prežila v Skerešove, okres Revúca. Navštevovala základnú školu v Gemerskej Vsi, po skončení školy sa vyučila za šičku a od roku 1977 pracovala v OZETE v Tornali. V roku 2011 sa prisťahovala do Martina, kde pracovala v Trim Leaderi, neskôr v Neografii. Momentálne pracuje ako osobná asistentka a maľovaniu sa venuje od roku 2013.
V roku 2014 sa stala členkou Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine. Od tohto roku prezentuje svoju výtvarnú tvorbu na autorských aj spoločných výstavách. Od roku 2015 sa každoročne zúčastňuje regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM, v ktorej v roku 2017 získala 1. miesto a postúpila do krajského kola tejto súťaže. V roku 2016 sa začala aj výtvarne vzdelávať v ateliéri Vladimíra Báthoryho.
Vo svojej tvorivej, výtvarnej činnosti sa venuje akrylovej maľbe, kresbe suchým pastelom a uhlíkom a výtvarnými dielami vyjadruje svoje pocity, nálady a vnímanie sveta okolo nás.
Slávnostná vernisáž autorskej výstavy sa uskutočnila 18. januára 2018 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. V mene organizátora výstavy všetkých privítala metodička TKS Libuše Poloncová a bližšie o autorkinej tvorbe hovoril kurátor výstavy Ján Prostredný. O príjemnú atmosféru sa postarali mladí divadelníci z Detského divadelného súboru Kamarát, ktorí sa predstavili známou rozprávkou, so silným a pôsobivým dejom – DIEVČATKO, od najslávnejšieho Dána, rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Výstava je verejnosti prístupná do 23. februára 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Všetci ste srdečne vítaní. Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Fotogaléria:

 

Mária Mravcová – Variácie II.

6.2. – 9.3. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Priaznivci výtvarného umenia sa môžu tešiť na výtvarné diela členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Márie Mravcovej. Autorskú výstavu s názvom „Variácie II.“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bude sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin - Ľadoveň od 6. februára do 9. marca 2018. Všetci ste srdečne vítaní.
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com
Viac informácií: Národné osvetové centrum.

Výstava výrobkov SOŠ

26.2. – 9.3. 2018 • Foyer Úradu ŽSK
Plagát podujatia

Odbor školstva a športu organizuje 6. ročník Výstavy výrobkov SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava sa uskutoční v termíne od 26. februára do 9. marca 2018 vo foyer Úradu ŽSK.
Výstava je určená pre verejnosť, hlavným cieľom je osloviť najmä žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov, ale aj podporiť a propagovať odborné vzdelávanie a prípravu u širokej verejnosti. Hlavnou myšlienkou výstavy je priblížiť žiakom základných škôl prácu študentov a pedagógov stredných odborných škôl a pomôcť im lepšie sa zorientovať pri výbere ich budúceho povolania.
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

VESMÍR OČAMI DETÍ

1.3. 2018 o 14.00 h (vyhodnotenie a otvorenie výstavy) – 20.3.2018 (výstava) • Priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície

XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
Výstava vybraných prác bude inštalovaná v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác, ktoré budú zaslané v rámci celoslovenského kola do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove do 31. marca 2018. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na 10. apríla 2018.
Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.
Súťažné práce v 1. etape posielajte alebo doručte osobne do 15. februára 2018 na adresu:
Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P. O. Box 104, 036 01 Martin.
Kontakt a informácie:
Patrícia Smierčiaková, tel. 043/4132394, 09174947084, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Farebný svet

14.3. – 6.4. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com
Viac informácií: Národné osvetové centrum.

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 – regionálne kolo

22.3. 2018 (vernisáž), 23.3. – 16.4. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS, Divadelná 656/3, Martin
Plagát  •  Propozície  •  Prihláška kat. A-D  •  Prihláška kat. E  •  Evidenčný štítok

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
Poslaním Výtvarného spektra je aktivizovať a podporovať amatérsku výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, objavovať a podporovať mladé talenty, poskytovať priestor prezentácii a konfrontácii výsledkov tejto tvorby na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva i kultivovaniu ich životného štýlu s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác amatérskych výtvarníkov v regióne Turiec. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu – architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.
Súťaž je určená neprofesionálnym výtvarníkom.
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky najneskôr do 9. marca 2018 na e-mailovú adresu: pajurkova.tks@gmail.com; resp na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com
Viac informácií: Národné osvetové centrum.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved