A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Marcela Pajurková – Poslovia jari

14.5. – 22.6. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát

Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Marcely Pajurkovej.
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Turiec maľovaný

10.– 22.6.2018 • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, vozáreň z Moškovca
Plagát  •  Propozície

Turčianske slávnosti folklóru

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti vyhlasuje IX. ročník literárno-výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec.
Téma: Tradičná hudobná, slovesná, tanečná a materiálna ľudová kultúra.
Termín doručenia prác: do 28. mája 2018 (osobne alebo poštou) – Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P. O. Box 104, 036 01 Martin.
Vyhodnotenie súťaže bude počas 34. ročníka Turčianskych slávností folklóru v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 10. júna 2018 o 10.15 h v objekte vozárne Moškovec. (ocenení žiaci budú kontaktovaní prostredníctvom pedagógov). Porota vyhodnotí a udelí ocenenia pre najzaujímavejšie práce v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektoré ocenenie. Presný čas vyhodnotenia a výsledková listina budú uverejnené aj na stránke TKS v Martine.
Kontakt: Patrícia Smierčiaková, tel.: 0917 494708, e-mail: p.smierciakova@gmail.com

Objekt v kompozícii

12. 6. 2018 o 16.00 h (vernisáž); 13.6. - 7.8. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

Tematickú výstavu výtvarných diel s názvom Objekt v kompozícii pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Zobraziť najrozmanitejšie objekty v kompozícii sa pokúsili členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Na výstave sa návštevník môže kochať tematikou kvetín, prírody, mora v rôznych podobách, ale i postáv. Tiež možno vidieť viacero štýlov. Autori výtvarných prác cez svoju tvorbu vyjadrili svoje pocity, nálady, ktoré prostredníctvom výstavy odovzdávajú návštevníkom výstavy.
Výstava je verejnosti sprístupnená od 13. júna do 7. augusta 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Všetci ste srdečne vítaní.

Fotogaléria:

 

Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Stretnutie členov ŠTNV

28.6. 2018 od 16.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Pracovné stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Inšpirácie

27.6. – 2.8. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Júlie Váradiovej.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Prázdninová tvorivá dielnička s TKS

19.7. 2018 od 10:30 h – 12:30 h • Priestory pred Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine
Pozývame všetky prázdninujúce deti do letnej tvorivej dielne plnej farieb a nápadov, v rámci ktorej si môžu vyrobiť alebo nakresliť niečo pekné a venovať to ku Dňu rodičov (22. 7.) tým svojim! V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v klubových priestoroch TKS v Martine).
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.comDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved