A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Hana Halasová – Portréty a príroda

4.– 29.9.2017 • Centrum sociálnych služieb Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priaznivci výtvarného umenia sa môžu tešiť na pestrú paletu výtvarných diel členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Hany Halasovej. Autorka z výtvarných techník uprednostňuje akvarel, akrylovú a olejovú maľbu. Z námetov sú to hlavne portréty, kvety a príroda. Autorskú výstavu s názvom „Portréty a príroda“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bude sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin - Ľadoveň od 4. septembra do 29. septembra 2017. Všetci ste srdečne vítaní.
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

In Média Art

7.9. 2017 o 17.00 h (vernisáž); 8.– 29.9.2017 (výstava) • Klubov priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva priaznivcov výtvarného umenia na vernisáž výstavy prác členov ateliéru Vladimíra Báthoryho. Výstava s názvom „In Média Art“ bude verejnosti sprístupnená v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 8. septembra do 29. septembra 2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. septembra 2017 o 17.00 h. Všetci ste srdečne vítaní.

Alena Migátová – Jesenné variácie

2. 10. – 3. 11. 2017 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Aleny Migátovej.
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Reťazenie IV. – Konfrontácie

16. 10. – 20. 10. 2017 (16. 10. 2017 o 16.00 h – vernisáž) • Kultúrna sála Kriváň vo Vrútkach
Výstava výtvarných diel projektu Reťazenie IV. – konfrontácie. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

OSUDY III.

17.10. 2017 o 14.00 h (vernisáž); 18.– 31.10 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných, fotografických a literárnych dielní pod názvom OSUDY III. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Týmto projektom sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine už tretí rok pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priebehu septembra 2017 v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Tvorivé stretnutia boli pripravované v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti výtvarného umenia a fotografie. Na projekte sme spolupracovali s profesionálmi v oblasti výtvarného umenia – Ing. Radovan Šenšel, PhD. a fotografie – Mgr. Michal Koliba, ktorí pacientov usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch. Vzdelávací obsah cyklu tvorivých dielní taktiež umožnil účastníkom s pomocou získaných vedomostí nájsť vhodný priestor na vlastné umelecké sebavyjadrenie.
Druhú časť projektu - verejnú prezentáciu postojov, nálad, pocitov zúčastnených pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež – „odštartuje“ výstava fotografií, výtvarných, keramických diel a literárnych prác, ktorá bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch 18. – 31. októbra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 o 14.00 h.
Srdečne Vás pozývame!

Fotogaléria:

 

Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Stretnutie členov ŠTNV

26.10. 2017 od 16.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Pracovné stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
Kontakt a informácie:
Mgr. Libuše Poloncová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: pajurkova.tks@gmail.com


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved