A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Alena Kudlatá – Kytice

7.5. – 27.6. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Aleny Kudlatej.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vytvarnictvo@gmail.com

Turiec maľovaný

11.6. – 31.8. 2019 • Voziareň pri Moškovci, MSD
Výstava detských výtvarných prác.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vytvarnictvo@gmail.com

Vlasta Števková a Slavomíra Šlesárová – Poetika duše

26.6. 2019 od 17.00 h (vernisáž); 27.6. – 9.8. 2019 (výstava)• Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priatelia výtvarného umenia sa môžu opäť tešiť na tvorbu výtvarničiek Slávky Šlesárovej a Vlasty Števkovej. Výstavu organizačne zabezpečilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Autorky Vlasta Števková a Slávka Šlesarová sa opäť stretávajú v spoločnej prezentácii ich tvorby na výstave s názvom „Poetika duše“. Výstava reflektuje vnútorné pocity a vnímanie sveta oboch autoriek. Svet každej z nich tu môžete vnímať cez abstraktné maľby, štylizované portréty a sklo...
Slávka Šlesarová sa vrátila vo svojej tvorbe po abstraktnom vyjadrení duše k portrétom žien. Návrat témy štylizovaných portrétov so silnými organickými prvkami prírody, sa zrkadlí na šedom až striebornom pozadí plochy obrazu. Obrazy majú kresebnú štruktúru v čiernych kontúrach linky neutrálnom pozadí. Jediná farba, ktorá akcentuje na obrazoch sú purpurové líca a pery žien, ktoré vnášajú vášeň a symboliku do výpovede portrétov. Autorka začala vnárať do tvorby svet konkrétnej maľby a kresby, so silným ornamentálnym až abstrahujúcim dôrazom. Tvorbe dodáva silný štylizovaný prvok, ktorý sa objavuje len v kontúrach tváre a v líniách organických tvarov. Ženy na obrazoch majú jemne a poeticky navodzovať skrytú ženskú dušu, vnútorný svet ženy schovaný za neurčitý pohľad. Príbehy dotvárajú objavujúce sa vtáky, ktoré i napriek letu, vyvolávajú dojem zastavenia času. Zachytenia okamžiku tichého rozjímania.
Vlasta Števková sa vrátila k téme krajina, ktorú transformuje cez záhrady a objavuje jemný predel medzi realitou a ilúziou. Záhrady pozemské i nebeské. Inšpiráciou sa pre ňu stali nielen kamene ako súčasť záhrady nabité energiou slnka, nasiaknuté energiou okolia i kozmu ale aj kartografické mapy, trasy ciest, záznamy vrstevníc v líniách mihotajúceho svetla. Tieto inšpirácie spája dokopy a vidí v nich rôznorodú palarelu pretínajúcich sa svetov.
Autorka tému pretvára cez maľby a kombinované techniky až ku sklu a sklenenému objektu. Z kameňov vyrastajú sklenené kvety v jemných posolstvách ako majáky v ktorých sa mihotajú príbehy človečenstva pozemských i nebeských záhrad. V obrazoch sa pretínajú štruktúry zeme s líniami vo vrstvách priehľadných plôch. Navodzujú pocit lietania i uzemnenia.
Verejnosti bude táto zaujímavá výstava sprístupnená od 27. júna do 9.augusta 2019 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Vernisáž výstavy bude 26. júna 2019 o 17.00 h.
Všetci ste srdečne vítaní.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vytvarnictvo@gmail.com

Vilma Romanová – Emócie

3.7. – 10.9. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Marine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Centrum sociálnych služieb Ľadoveň pozýva všetkých záujemcov na výstavu členky Štúdia Turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Vilmy Romanovej pod názvom „Emócie“.
Autorka o sebe: „Celý život som s obdivom pozerala na obrazy a sochy známych majstrov. Môj vzťah ku kresleniu sa prejavil v ZDŠ a potom vďaka mojej vnučke, ktorá navštevovala SZUŠ Maši Haľamovej na Ľadovni som si mohla splniť svoju túžbu. V rokoch 2015 – 2018 som mala možnosť navštevovať umeleckú školu a pod vedením pani učiteľky Vlasty Števkovej som sa zoznámila s výtvarnými technikami. Najviac mi učarovala kresba, práca s akvarelovými a akrylovými farbami. Rada maľujem kvety a výjavy s emóciami ako osamelosť (jej rôzne prejavy) a radosť. Udivuje ma farebná škála možnosti vyjadrenia pocitov na povrchu svojho tela u mnohých živočíchov – chameleón, chobotnica a i.
Za svoje diela mi v roku 2018 mi bolo udelené Čestné uznanie v regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby za kolekciu 4 obrazov Staré okno I –IV.“

Výstava výtvarných diel bude verejnosti sprístupnená od 3. júla – 10. septembra 2019 a to vo vestibule Centra sociálnych služieb Ľadoveň.
Všetci ste srdečne vítaní.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vytvarnictvo@gmail.com


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved