A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Emília Kmeťová a Marcela Pajurková – Inšpirácie

6.9. - 5.10. 2018 • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

Dlhoročné členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Emília Kmeťová a Marcela Pajurková predstavia svoje diela v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Výstava pod názvom „Inšpirácie“ nám prostredníctvom viacerých výtvarných techník zobrazí fantáziu a nazeranie na svet autoriek vystavených diel. Emília Kmeťová so svojou tvorbou začínala ešte popri zamestnaní, ako "študentka" vzdelávania pre dospelých v skupine pod vedením pani Mgr. Evy Bebčákovej pri ĽŠU v Martine, 1998 - 2001. Tu sa zoznámila s rôznymi výtvarnými technikami. Aj keď pôvodne chcela len maľovať na sklo, oslovili ju aj iné výtvarné techniky a médiá, pastel, akvarel, enkaustika, ale najmä maľba akrylom. Najradšej však maľuje dedinky v ich pôvodnom rozložení s chalúpkami, kostolíkmi a zvoničkami, pôvabné krajinky či pestré kvety. Rada má tiež farebnosť a insitu. Zúčastňuje sa na plenéroch, výtvarných hodinách a na výstavách, organizovaných najmä našim Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Pravidelne sa zúčastňuje celoslovenskej súťaže Výtvarné spektrum, kde niekoľkokrát aj postúpila do krajského kola a získala viacero ocenení. V súčasnosti často pracuje pod odborným vedením učiteľov - výtvarníkov, preto sa aj jej výtvarný prejav stáva zrelší, rozmanitejší a odvážnejší. Marcela Pajurková je členkou Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov od roku 2006. Umelecké základy maľovania, kreslenia, modelovania a grafických techník dostala už na ĽŠU v Martine. Jej učitelia boli také osobnosti ako Jozef Vongrej a Oľga Krysková. Dnes najobľúbenejšia technika autorky je kresba ceruzkou, rudkou, tušom a suchým pastelom. Zúčastňuje sa nielen výtvarných, ale aj fotografických súťaží, na ktorých už získala viacero ocenení. Výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 6. septembra do 5. októbra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Všetci ste srdečne vítaní.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Tatiana Šatarová – Turiec

20.9. - 11.10. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát  •  Tlačová správa

Ďalšia zo série výstav členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov predstaví výtvarné diela Tatiany Šatarovej. Autorka na výstave predstaví staršie práce, ktoré vznikli z tvorivých dielní a plenérov realizovaných v obciach regiónu Turiec Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Cez svoje diela tvorené hlavne akrylom na plátne autorka odkrýva krásu Turca. Výstavu s názvom „Turiec“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bude sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Ľadoveň od 20. septembra do 11. októbra 2018. Všetkých Vás srdečne pozývame!
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Reťazenie V. – Kompozície

3. 10. 2018 o 16.00 h (vernisáž); 4.10. – 10.10. 2018 (výstava) • Kultúrna sála Kriváň vo Vrútkach
Plagát  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a mesto Vrútky pripravili pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť výstavu z aktivít projektu Reťazenie V. – kompozície. Výstava je výsledkom tvorivosti a fantázie neprofesionálnych výtvarníkov, ako aj pedagogickej a odbornej zručnosti lektorov projektu, ktorými boli Mgr. Renáta Ižipová a PaedDr. Ján Prostredný. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Zámerom projektu Reťazenie V. - kompozície bolo oboznámiť neprofesionálnych výtvarníkov s výtvarnou tvorbou a so základnými princípmi výstavby kompozície. Kompozícia bola vnímaná ako základný princíp spájania prvkov a častí do celku. Je výsledkom spojenia obsahu a formy umeleckého diela. Preto sa séria tvorivých dielní a plenérov s odbornými lektormi zameriavala na jednotlivé kompozičné cvičenia. Obohatením tvorby týchto výtvarníkov bolo aj využívanie rôznych technologických postupov, s ktorými sa oboznámili na tvorivých dielňach. Výstupy z tvorivých dielní a plenérov sú dôkazom obohatenia a rozšírenia využívaných umeleckých techník. Prostredníctvom výstavy a bulletinu sa s ich dielami bude môcť oboznámiť aj široká verejnosť.
Záverečná výstava výtvarných diel projektu Reťazenie V. – kompozície bude pre verejnosť sprístupnená od 4. októbra do 10. októbra 2018 v priestoroch kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 3. októbra 2018 o 16.00 h. Všetkých srdečne pozývame!
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Reťazenie V. – Kompozície (pokračovanie)

11.10. - 12.11.2018 • Klubové priestory TKS v Martine
Výstava výtvarných diel – pokračovanie. Podujatie Reťazenie V. - kompozície je realizované v rámci projektu kultúrne KLBKO, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Jeseň

13.10. – 19.11.2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Anny Finkovej.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Stretnutie členov ŠTNV

25.10.2018 od 16:00 – 18:00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Pracovné stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.comDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved