A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Alena Kudlatá – Kytice

7.5. – 27.6. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Aleny Kudlatej.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vytvarnictvo@gmail.com

Turiec maľovaný

11.6. – 31.8. 2019 • Voziareň pri Moškovci, MSD
Výstava detských výtvarných prác.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vytvarnictvo@gmail.com

Vlasta Števková a Slavomíra Šlesárová – Poetika duše

26.6. 2019 od 17.00 h (vernisáž); 27.6. – 9.8. 2019 (výstava)• Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priatelia výtvarného umenia sa môžu opäť tešiť na tvorbu výtvarničiek Slávky Šlesárovej a Vlasty Števkovej. Výstavu organizačne zabezpečilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Autorky Vlasta Števková a Slávka Šlesarová sa opäť stretávajú v spoločnej prezentácii ich tvorby na výstave s názvom „Poetika duše“. Výstava reflektuje vnútorné pocity a vnímanie sveta oboch autoriek. Svet každej z nich tu môžete vnímať cez abstraktné maľby, štylizované portréty a sklo...
Slávka Šlesarová sa vrátila vo svojej tvorbe po abstraktnom vyjadrení duše k portrétom žien. Návrat témy štylizovaných portrétov so silnými organickými prvkami prírody, sa zrkadlí na šedom až striebornom pozadí plochy obrazu. Obrazy majú kresebnú štruktúru v čiernych kontúrach linky neutrálnom pozadí. Jediná farba, ktorá akcentuje na obrazoch sú purpurové líca a pery žien, ktoré vnášajú vášeň a symboliku do výpovede portrétov. Autorka začala vnárať do tvorby svet konkrétnej maľby a kresby, so silným ornamentálnym až abstrahujúcim dôrazom. Tvorbe dodáva silný štylizovaný prvok, ktorý sa objavuje len v kontúrach tváre a v líniách organických tvarov. Ženy na obrazoch majú jemne a poeticky navodzovať skrytú ženskú dušu, vnútorný svet ženy schovaný za neurčitý pohľad. Príbehy dotvárajú objavujúce sa vtáky, ktoré i napriek letu, vyvolávajú dojem zastavenia času. Zachytenia okamžiku tichého rozjímania.
Vlasta Števková sa vrátila k téme krajina, ktorú transformuje cez záhrady a objavuje jemný predel medzi realitou a ilúziou. Záhrady pozemské i nebeské. Inšpiráciou sa pre ňu stali nielen kamene ako súčasť záhrady nabité energiou slnka, nasiaknuté energiou okolia i kozmu ale aj kartografické mapy, trasy ciest, záznamy vrstevníc v líniách mihotajúceho svetla. Tieto inšpirácie spája dokopy a vidí v nich rôznorodú palarelu pretínajúcich sa svetov.
Autorka tému pretvára cez maľby a kombinované techniky až ku sklu a sklenenému objektu. Z kameňov vyrastajú sklenené kvety v jemných posolstvách ako majáky v ktorých sa mihotajú príbehy človečenstva pozemských i nebeských záhrad. V obrazoch sa pretínajú štruktúry zeme s líniami vo vrstvách priehľadných plôch. Navodzujú pocit lietania i uzemnenia.
Verejnosti bude táto zaujímavá výstava sprístupnená od 27. júna do 9.augusta 2019 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Vernisáž výstavy bude 26. júna 2019 o 17.00 h.
Všetci ste srdečne vítaní.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vytvarnictvo@gmail.com

Vilma Romanová – Emócie

3.7. – 10.9. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Marine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Centrum sociálnych služieb Ľadoveň pozýva všetkých záujemcov na výstavu členky Štúdia Turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Vilmy Romanovej pod názvom „Emócie“.
Autorka o sebe: „Celý život som s obdivom pozerala na obrazy a sochy známych majstrov. Môj vzťah ku kresleniu sa prejavil v ZDŠ a potom vďaka mojej vnučke, ktorá navštevovala SZUŠ Maši Haľamovej na Ľadovni som si mohla splniť svoju túžbu. V rokoch 2015 – 2018 som mala možnosť navštevovať umeleckú školu a pod vedením pani učiteľky Vlasty Števkovej som sa zoznámila s výtvarnými technikami. Najviac mi učarovala kresba, práca s akvarelovými a akrylovými farbami. Rada maľujem kvety a výjavy s emóciami ako osamelosť (jej rôzne prejavy) a radosť. Udivuje ma farebná škála možnosti vyjadrenia pocitov na povrchu svojho tela u mnohých živočíchov – chameleón, chobotnica a i.
Za svoje diela mi v roku 2018 mi bolo udelené Čestné uznanie v regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby za kolekciu 4 obrazov Staré okno I –IV.“

Výstava výtvarných diel bude verejnosti sprístupnená od 3. júla – 10. septembra 2019 a to vo vestibule Centra sociálnych služieb Ľadoveň.
Všetci ste srdečne vítaní.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vytvarnictvo@gmail.com

V. Hermanová a Ľ. Osadská – Krása života

15.8. 2019 (vernisáž) 16.8. – 13.9. 2019 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

V klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine budú prezentované diela dlhoročných členiek Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, a to Viery Hermanovej a Ľubomíry Osadskej. Verejnosť si bude môcť prezrieť výstavu pri príležitosti životného jubilea autoriek.
Autorka Viera Hermanová, ktorú záľuba vo výtvarnej tvorbe sprevádzala od detstva sa jej cieľavedomejšie začína venovať od roku 1979. O dva roky neskôr sa stala členkou vtedy novovznikajúceho spolku Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Vo svojej tvorbe sa tematicky venuje zátišiam, prírodným impresiám, námetom ochrany prírody a ostatné roky vesmírnym abstraktným témam, ktoré umocňuje kombinovanou technikou. Motívy z prírody pretavuje svojou umeleckou predstavou do špecificky pretransformovanej podoby. Kultivovaným citom pre farebnosť vyniká v akvareloch, niektoré pre zvláštnu techniku budia dojem pastelu. Jej akvarely majú osobité farby, ktoré prírode nekonkurujú, ale ju harmonicky a svojsky dopĺňajú.
Autorka Ľubomíra Osadská, jej výtvarné cítenie začalo už v detskom veku, kedy rada kreslila. Vtedy sa jej naskytla možnosť vidieť obrazy takých umelcov, ako bol Martin Benka, Mikuláš Bazovský, či Želmíry Duchajovej-Švehlovej.
Zmysel jej maliarskemu zameraniu dávala práca v Martinských tlačiarňach, kde pracovala so štetcom v ruke, ako retušér – litograf. Snom začať maľovať voľnú tvorbu sa autorke splnil pred desiatimi rokmi, kedy som prišla do Štúdia, ktoré pôsobí pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine. Príchod do Štúdia jej umožnila priateľka a spolužiačka Viera Hermanová. Autorka rada maľuje prírodu, portréty a to čo ju osloví. Ďakuje zdraviu a tomu, že sa môže vo voľnom čase venovať tomuto krásnemu koníčku.
Verejnosti bude táto zaujímavá výstava sprístupnená od 16. augusta do 13. septembra 2019 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Vernisáž výstavy bude 15. augusta 2019 o 16.00 h.
Všetci ste srdečne vítaní.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vytvarnictvo@gmail.com


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved