A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Eduard Jurčák – Okolie Turca

26.2. - 22.3. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov člena Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Eduarda Jurčáka.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Vesmír očami detí

28. 2. 2019 o 14.00 h (vyhodnotenie) • Klubové priestory TKS v Martine
28.2. 2019 – 12.3. 2019 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Vyhodnotenie XXXIV. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove – regionálne kolo. Výstava prác výtvarnej súťaže Vesmír očami detí potrvá do 12. marca 2019.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Výtvarné spektrum 2019

14.3. 2019 o 16.00 h. (vernisáž); 15.3.–15.4.2019 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Propozície  •  NOC – Manuál prihlasovania

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok vyhlasuje regionálne kolo súťaže „Výtvarné spektrum 2019“. Výtvarné spektrum je najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku.
Súťaže sa môžu zúčastniť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov a viac, ktorí sú zaradení do štyroch kategórií. V kategórii A súťažia autori vo veku od 15 do 25 rokov, v kategórii B autori od 25 do 60 rokov, v kategórii C súťažia autori nad 60 rokov. Do kategórie D sú zaradení autori nad 15 rokov výtvarne neškolení špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.Súťaží sa vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický alebo video záznam akčného umenia, land-artu a pod.).
Pre rok 2019 Národné osvetové centrum vyhlasuje špeciálnu tematickú kategóriu E - intermédiá (fotografický záznam alebo videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art atď.)
Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien sa uskutoční 14. marca 2019 o 16.00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Uzávierka doručenia súťažných prác do Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine je: 1. marec 2019.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved