A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím

13.3. 2018 od 17.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Tvorivé stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

CINEAMA 2018 – regionálne kolo

21.3. 2018 o 16.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška

6. ročník regionálneho kola celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby. CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. CINEAMA je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých, vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne. Súťaž CINEAMA umožňuje rozvíjať talent, i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky, spolu s dielami, najneskôr do 9. marca 2018.
– na e-mailovú adresu: radoslav.pancik@gmail.com
– na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Martinské cestovateľské večery

23.3. 2018 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Priblíženie kultúry a prírody z rôznych regiónov sveta.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

AMFO 2018 – regionálne kolo

18.4. 2018 o 16.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície a evidenčný list  •  Prihláška

46. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.
AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. AMFO je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Súťaž sa koná každý rok. Súťaž nie je tematicky zameraná ani žánrovo vymedzená. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie, ktorú odborne garantuje svetová organizácia pre umeleckú fotografiu FIAP a ktorej je Slovensko členom a pravidelným účastníkom. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých. Vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, vytvára priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.
Podmienkou účasti v súťaži je doručenie záväznej prihlášky, spolu s fotografiami, najneskôr do 26. marca 2018.
– na e-mailovú adresu: radoslav.pancik@gmail.com
– na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.comDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved