A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

VIII. ročník – Cestovateľský festival „BEZ HRANÍC“

7. – 10.11. 2018 • Cinema Cafe a vest. kina Strojár, SNM v Martine, Chata Martinské hole, Kino Stojár
Plagát  •  Tlačová správa

MCF 2018

O cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode.
K naplneniu, príprave a realizácii festivalu prispeli Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine.
Myšlienka festivalu:
„Hranice? Nikdy som žiadnu nevidel, ale počul som, že existujú v mysli niektorých ľudí.“ Thor Heyerdahl
A o čom bude festival „Bez hraníc“?
Snahou organizátorov je vytvoriť priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižovať mieru predsudkov a intolerancie medzi ľuďmi.
Festivalové aktivity sú už viac rokov určené aj pre žiakov základných škôl. Počas festivalových dní budú môcť detskí návštevníci vidieť najzaujímavejšie žiacke prezentácie z projektu Mosty kultúry III., filmy z festivalu Jeden svet a zaujímavé prednášky vybraných cetovateľov. Festival poskytne príležitosť na osobné stretnutia a diskusie s autormi fotografií, ale najmä s hosťami festivalu. Aktuálny ročník, podobne ako tie predchádzajúce, sa realizuje prostredníctvom premietania fotografií, filmov a diskusie cestovateľov s divákmi. Už tradičnou súčasťou bude súťažná výstava fotografií. Zároveň sa návštevníci môžu tešiť na tematické kolekcie fotografií Roberta Tapperta pod názvom #ID, Jany Čavojskej pod názvom Ľudia. Opäť sa na festivale predstavia tematické práce členov TUFOTÍM-u a rovnako fotografie pacientov psychiatrickej liečebne z kolekcie OSUDY IV. Tešiť sa môžeme okrem iného na zaujímavé hry a súťaže a mnoho iného.
Festivalový sviatok potrvá od 7. do 10. novembra 2018. Konať sa bude na viacerých miestach, ktoré sú už tradične dané charakterom jednotlivých festivalových dní. Začíname v Cinema Cafe a vestibule kina Strojár. Druhý deň pokračujeme vo Veľkej zasadačke SNM v Martine. Počas tretieho dňa si festivalový divák bude môcť opäť aj „zašľapať“, keďže prezentácie s prevažne horskou tematikou budú už štvrtýkrát na Chate na Martinských holiach. Organizátori festivalu sa už tešia nielen na prezentácie, ale aj na „čelovkový“ zostup z chaty. Nočnú turistiku považujeme za milé obohatenie festivalového maratónu. Záverečný, zároveň najdlhší a najpestrejší festivalový deň začne krátko popoludní a potom bude trvať až do neskorých večerných hodín v kine Strojár.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

FEST FOTO SÚŤAŽ 2018

7.11. 2018 o 19.00 h (vernisáž) • Priestory kina Strojár v Martine
Propozície  •  Elektronická prihláška

Fest Foto súťaž 2018 6. ročník fotosúťaže v rámci 8. ročníka cestovateľského festivalu „Bez hraníc“.
Organizátormi súťaže sú Martinský klub priaznivcov cestovaniaTurčianske kultúrne stredisko v Martine.
Celková hodnota odmien pre výhercov je cca 250 €.
SÚŤAŽNÁ TÉMA: „Rozmanitosť kultúr očami cestovateľa“, čo môže byť – ľudia a ich osudy, ľudské emócie, spôsob života, stravovania, bývania, relaxu...
Odborná porota vyhodnotí práce, uskutoční výber (maximálne 30) prác na výstavu (mená porotcov budú zverejnené). Počas vernisáže výstav udelí špeciálnu cenu hosť prvého festivalového dňa, a to 7. 11. 2018 o 19.00 h.
Počas hlavného programu festivalu 10. 11. 2018 sa uskutoční verejné hlasovanie o najlepšiu fotografiu, ktoré začne so začiatkom festivalového dňa a ukončené bude po prvom bloku prezentácií.
Kontakt – bližšie informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com
Martinský klub priaznivcov cestovania
e-mail: cestoklubmartin@gmail.com

OSUDY IV.

7. – 18.11. 2018 (7.11. 2018 o 14.00 h – vernisáž) • Foyer DO Strojár, Martin
Plagát  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných a fotografických dielní pod názvom OSUDY IV. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Týmto projektom sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine už štvrtý rok pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priebehu septembra a októbra 2018 v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Tvorivé stretnutia boli pripravované v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti výtvarného umenia a fotografie. Na projekte sme spolupracovali s profesionálmi v oblasti výtvarného umenia (Ing. Radovan Šenšel, PhD.) a fotografie (Zdeno Ziman), ktorí pacientov usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch. Vzdelávací obsah cyklu tvorivých dielní taktiež umožnil účastníkom s pomocou získaných vedomostí nájsť vhodný priestor na vlastné umelecké sebavyjadrenie.
Pod odborným vedením lektora Ing. Radovana Šenšela, PhD., ktorý výtvarnú časť projektu „zastrešoval“ už štvrtý raz, boli pre pacientov pripravené štyri tvorivé výtvarné stretnutia, ktoré mali ucelený charakter. Pomocou rôznych výtvarných techník pacienti pootvorili svoj vnútorný svet, svoje pocity a nálady. Pastelom, vodovými farbami, alebo technikou vyrývania či vysypávania makom vznikali diela, charakterizujúce ich konkrétne problémy a vnútorný stav. Tento ročník bol zameraný najmä na vyjadrenie sa pomocou farieb a tvarov. Ich kombináciou mala vzniknúť akási anonymná prezentácia samého seba. Výtvory tak slúžia ku prejavu autorov, no zároveň majú za úlohu priblížiť ich osudy verejnosti.
Lektorom štyroch fotografických dielní bol Zdeno Ziman, ktorý usmerňoval pacientov pri vytváraní zaujímavých obrazových výstupov, ktoré symbolizujú ich vnútorný pocit zábavnou a hravou formou. Prvá časť fotografických dielní pozostávala z tieňohry - vytvárania obrazov pomocou svetla a tieňa. Druhá časť bola zameraná na samotnú fotografiu s cieľom vytvoriť sériu snímok zobrazujúcu „dušu“ liečených ľudí. Pomocou dlhej expozície sme dosiahli výtvarný charakter fotografií, vizualizácie „rozpoľtenej“ osobnosti, halucinogénne výjavy, túžbu po návrate, ale aj zachytenie jej temnej podstaty.
Projekt OSUDY IV. pokračuje svojou druhou časťou - verejnou prezentáciou postojov, nálad, pocitov zúčastnených pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež. Odštartuje ju výstava fotografií a výtvarných diel, ktorá bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch 7. – 18. novembra 2018 vo foyer kina Strojár v Martine. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 7. novembra 2018 o 14.00 h.
Srdečne Vás pozývame!

Fotogaléria:

 

Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Mosty kultúry III. – záverečný program

7. – 10. 11. 2018 • Cinema Cafe a vestibul kina Strojár, SNM v Martine, Kino Stojár
Výstavy fotografií, žiacke prezentácie, vyhodnotenie FEST FOTO SÚŤAŽE, hry súťaže a iné. Projekt kultúrne KLBKO (vzdelávacia aktivita: Mosty kultúry III.) je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím

14.11. 2018 od 17.00 – 19.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Tvorivé stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Objektívom

15.11. 2018 o 17.00 h (vernisáž); 16.11. 2018 – 3.12. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Vernisáž a výstava fotografií mladého fotoklubu TuFoTím.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

OSUDY IV.

november 2018 • Vybrané stredné školy regiónu Turiec
Dve besedy určené pre študentov stredných škôl, ktorých snahou je napomôcť k búraniu tabu v otázke psychických chorôb a odstráneniu hranice, ktorá sa dlhé roky vytvárala medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved