A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

LETNÝ FOTO FEST 2018

3.5.– 29.6.2018 • Café Kamala, pešia zóna mesta Martin
14.6.2018 • Turčianska knižnica v Martine, literárna klubovňa
15.6.2018 • Pešia zóna Mesta Martin;
Mokrý variant – literárna klubovňa Turčianskej knižnice v Martine
15.– 27.6.2018 • Turčianska knižnica v Martine, literárna klubovňa
16.6.2018 • Martinské hole, Veľká lúka

Plagát  •  Propozície + Prihláška  •  Tlačová správa a Program  •  Prezentácia  •  Tlačová správa po

6. ročník edukačno-prezentačného podujatia Obrazy svetla IV.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine, Martinským klubom priaznivcov cestovania, Fotoklubom Karola Plicku Martin a Fotoklubom TuFoTím pripravilo netradičné edukačno-prezentačné fotografické podujatie Letný foto fest 2018. Hlavné aktivity sa uskutočnili 14. - 16. júna 2018. Autorské výstavy si záujemcovia môžu pozrieť do 27. júna 2018.
Celé podujatie sa už tradične nesie v duchu podpory tolerancie, zblíženia a vzájomných stretnutí, a to prostredníctvom verejnej prezentácie netradičných fotografií, ktoré vzišli z aktivít verejnosti, členov martinských fotoklubov, ako aj mládeže. Celému podujatiu predchádzalo viacero aktivít. Prvou z nich bola Detská fotodielňa pre žiačky PaSA v Turčianskych Tepliciach, kde už viac rokov pôsobí fotokrúžok pod vedením Lucie Čepelovej. Ďalšou nemenej zaujímavou aktivitou bol Fotomaratón Martin 2018 – zabávaj sa s fotografiou, ktorý si v Turci získal pomerne veľkú obľubu. Tohtoročného Fotomaratónu Martin 2018 sa zúčastnilo vyše dvadsať účastníkov. Zo získaných fotografií bola vytvorená kolekcia diel predstavená verejnosti na Letnom foto feste 2018. Na podujatí tiež bolo možné vidieť spoločné výstavy jedného z najstarších fotoklubov na Slovensku, a to Fotoklubu Karola Plicku Martin a jedného z najmladších fotoklubov na Slovensku - fotoklubu TuFoTím, ktorý pôsobí pri Martinskom klube priaznivcov cestovania. Vzácnymi hosťami tohtoročného sviatku fotografie boli Marek Pupák s kolekciou Ostrov slobody. Je to súbor fotografií, na ktorých autor zachytil vymyslenú krajinu, kde sa ľudia napriek získanej slobode stali paradoxne viac neslobodnými. Ďalej predstavil kolekciu Karolína, sériu fotografií dokumentujúcu momenty autorovej starej mamy. Ďalším vzácnym hosťom bola Jana Čavojská so sériou fotografií s názvom Ľudia nikoho. Tieto fotografie približujú príbehy tých, ktorí všetko stratili a nikam nepatria. Domácou vystavujúcou bola tohto roku Lenka Gábelová s kolekciou fotografií Portréty.
Programovým spestrením bola fotografická súťaž s verejným hlasovaním. Vo verejnom hlasovaní získala najviac hlasov Marcela Pajurková. Novinkou podujatia boli detské tvorivé dielne s názvom Sprav si vlastnú fotokoláž.
Súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa s autormi vystavených fotografií Janou Čavojskou a Marekom Pupákom, ktorí cez fotografiu prezentovali svoj vzťah k spoločnosti, ľuďom, práci, ako aj k samotnej fotografii. Príjemnú atmosféru slávnostného otvorenia výstav spríjemnili deti zo ZUŠ Martin, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Na záver piatkového večera Jana Čavojská predstavila svoj film s názvom danubeStory s príbehmi dvadsiatich ľudí, ktorí žijú pri rieke v desiatich krajinách. Bolo to fascinujúce rozprávanie o Európe, ktorú máme za rohom, ale moc ju nepoznáme.
Bodkou za podujatím bola v sobotu 16. júna 2018 spoločná fotografia na Veľkej lúke, kde sme symbolicky pokrstili lavičku, ktorá bude v budúcnosti dobrovoľníkmi nainštalovaná.
Projekt kultúrne KLBKO s jeho vzdelávacou časťou Obrazy svetla IV. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie Letný foto fest v rámci projektu Fotografia v meste bolo realizované s finančným prispením Mesta Martin.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav PančíkDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved