A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

OSUDY III.

17.10. 2017 o 14.00 h (vernisáž); 18.– 31.10 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Tlačová správa  •  Tlačová správa – vernisáž a beseda

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných, fotografických a literárnych dielní pod názvom OSUDY III. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Týmto projektom sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine už tretí rok pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priebehu septembra 2017 v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Tvorivé stretnutia boli pripravované v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti výtvarného umenia a fotografie. Na projekte sme spolupracovali s profesionálmi v oblasti výtvarného umenia – Ing. Radovan Šenšel, PhD. a fotografie – Mgr. Michal Koliba, ktorí pacientov usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch. Vzdelávací obsah cyklu tvorivých dielní taktiež umožnil účastníkom s pomocou získaných vedomostí nájsť vhodný priestor na vlastné umelecké sebavyjadrenie.
Druhú časť projektu - verejnú prezentáciu postojov, nálad, pocitov zúčastnených pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež – „odštartuje“ výstava fotografií, výtvarných, keramických diel a literárnych prác, ktorá bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch 18. – 31. októbra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 o 14.00 h.
Srdečne Vás pozývame!

Fotogaléria:

 

Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

„BEZ HRANÍC“
VII. ročník Martinského cestovateľského festivalu

8.11.2017 od 17.30 h – Cinema Cafe a vestibul kina Strojár
9.11.2017 od 9.30 h – Veľká zasadačka SNM v Martine
10.11.2017 od 9.30 h – Veľká zasadačka SNM v Martine; od 17.30 h Chata na Martinských holiach
11.11.2017 od 13.00 h – Kino Strojár v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

BEZ HRANÍC 2017 O cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode pod novým názvom „BEZ HRANÍC“. K naplneniu, príprave a realizácii festivalu prispeli Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine.
Myšlienka festivalu: „Hranice? Nikdy som žiadnu nevidel, ale počul som, že existujú v mysli niektorých ľudí.“ (Thor Heyerdahl)

Zas je tu čas, kedy prichádza termín Martinského cestovateľského festivalu. Keďže každý rok prinášame niečo nové, v aktuálnom siedmom ročníku sme sa rozhodli pre zmenu názvu. Vychádza zo zamerania festivalu, ktorého mottom je myšlienka Thora Heyerdahla.
O čom bude festival „Bez hraníc“? Našou snahou je vytvoriť priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižovať mieru predsudkov a intolerancie medzi ľuďmi. Už od minulého roka dávame viac priestoru mládeži a jej tvorbe. Počas festivalu sa opäť predstavia najzaujímavejšie žiacke prezentácie z projektu Mosty kultúry II. Festival poskytne príležitosť na osobné stretnutia s autormi fotografií, ale najmä s hosťami festivalu. Siedmy ročník, podobne ako tie predchádzajúce, sa realizuje prostredníctvom premietania fotografií, filmov a diskusií cestovateľov s divákmi. Náš festival bude opäť určený nielen širokej verejnosti, ale aj mládeži turčianskych základných škôl, pre ktorú sú pripravené úvodné bloky prezentácií. Už tradičnou súčasťou bude súťažná výstava fotografií. Zároveň sa návštevníci môžu tešiť na tematické kolekcie fotografií Gustáva Hegedüša z cyklu ART-ISTI, Moniky Koberecovej pod názvom Portrét, Martina Chrena pod názvom Krásny biely deň. Opäť sa na festivale predstavia tematické práce členov TUFOTÍM-u a rovnako fotografie pacientov psychiatrickej liečebne v Sučanoch z kolekcie OSUDY III. V rámci vernisáže týchto výstav bude odprezentovaná reportáž Michala Kolibu „Obrazy duše“. Počas festivalu premietneme vybrané filmy z archívu Jeden svet. Tešiť sa môžeme okrem iného na zaujímavé hudobné vystúpenia Davida Boleka, hry a súťaže v podaní skautov z Vrútok a mnoho iného.
Festivalový sviatok potrvá od 8. do 11. novembra 2017. Konať sa bude na viacerých miestach, ktoré sú už tradične dané charakterom jednotlivých festivalových dní. Začíname v Cinema Cafe a vestibule kina Strojár. Druhý deň pokračujeme vo Veľkej zasadačke SNM v Martine. Počas tretieho dňa si festivalový divák bude môcť opäť aj „zašľapať“, keďže prezentácie s horskou tematikou budú už tretíkrát na Chate na Martinských holiach. Organizátori festivalu sa už tešia nielen na prezentácie, ale aj na „čelovkový“ zostup z chaty. Nočnú turistiku považujeme za milé obohatenie festivalového maratónu. Záverečný, zároveň najdlhší a najpestrejší festivalový deň začne krátko popoludní a potom bude trvať až do neskorých večerných hodín v kine Strojár.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Mosty kultúry II. – záverečný program

od 9. do 11. 11. 2017 - Veľká zasadačka SNM, Martin a Kino Strojár, Martin
Výstavy fotografií, žiacke prezentácie, vyhodnotenie FEST FOTO SÚŤAŽE, hry, súťaže a iné. Projekt Mosty kultúry II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Svet mojimi očami

24. – 27.11. 2017 • Výstavné priestory Mestského úradu, Turčianske Teplice
Tematická výstava fotografií z výberu prác pacientov psychiatrickej liečebne a žiakov detského fotokrúžku.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

FEST FOTO SÚŤAŽ 2017 – vernisáž

11. 10. 2017 o 16.00 h (vernisáž); • Priestory kina Strojár v Martine
Propozície súťaže

FEST FOTO SÚŤAŽ 2017 Piaty ročník fotografickej súťaže v rámci 7. ročníka Martinského cestovateľského festivalu „Bez hraníc“.
Od 16. 9. – 16. 10. 2017 mali fotografi možnosť prihlasovať sa do do FEST FOTO SÚŤAŽ-e, pripravovanej v rámci Martinského cestovateľského festivalu “Bez hraníc“. Celková hodnota odmien pre výhercov je cca 250 €, pričom každé prvé miesto získa odmenu v hodnote 60 €. Súťaž pripravili: Martinský klub priaznivcov cestovania, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Jozef Urban – 60 fotografií k 60-ke

3.10. 2017 (vernisáž); 4.– 13.10.2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Nielen pre priateľov fotografie bude pripravená výstava fotografických prác Jozefa Urbana s názvom 60 fotografií k 60-ke. Autor fotografií Jozef Urban od svojej mladosti žije v Sučanoch. Venuje sa predovšetkým krajinárskej fotografii. Jeho námetmi sú zákutia i otvorené krajiny Turca, a tiež lesné potoky v Malej Fatre. Pravidelne sa zúčastňuje celoslovenskej fotografickej amatérskej súťaže "AMFO", kde získal niekoľko ocenení. Svoje fotografie vystavuje aj v rámci dní mesta Martin (Fotopasáž). Pri príležitosti svojho životného jubilea vystavuje výber 60 fotografií zo svojej doterajšej tvorby.
Výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bude výstava sprístupnená od 4. do 13. októbra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. októbra 2017 o 17.00 h.
Všetci ste srdečne vítaní.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Fotogaléria z vernisáže:

 

Martinské cestovateľské večery:
Kosovo – malá krajina v srdci Balkánu

29.9. 2017 od 17.30 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Rozprávanie o mladej „postjuhoslovanskej“ krajine, jej prírodných krásach, kultúrnych pamiatkach, ale i ľudských osudoch, hlboko zasiahnutých nedávnymi konfliktmi. Spoločne sa zatúlame aj na príjemné miesta Balkánu, ktoré sú len kúsok za hranicami Kosova.Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2017 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved