A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

LETNÝ FOTO FEST 2018

3.5.– 29.6.2018 • Café Kamala, pešia zóna mesta Martin
14.6.2018 • Turčianska knižnica v Martine, literárna klubovňa
15.6.2018 • Pešia zóna Mesta Martin;
Mokrý variant – literárna klubovňa Turčianskej knižnice v Martine
15.– 27.6.2018 • Turčianska knižnica v Martine, literárna klubovňa
16.6.2018 • Martinské hole, Veľká lúka

Plagát  •  Propozície + Prihláška  •  Tlačová správa a Program  •  Prezentácia

6. ročník edukačno-prezentačného podujatia Obrazy svetla IV.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine, Martinským klubom priaznivcov cestovania, Fotoklubom Karola Plicku Martin a Fotoklubom TuFoTím pripravili zaujímavé edukačno-prezentačné fotografické podujatie Letný foto fest 2018. Hlavná časť podujatia sa uskutoční v dňoch 14. - 27. júna 2018.
Počas už šiesteho ročníka sa priaznivci fotografie môžu tešiť na viaceré výstavy umiestnené na pešej zóne mesta Martin a v Literárnej klubovni v Turčianskej knižnici v Martine. Podujatie bude opäť spestrené súťažnou výstavou fotografií, ktorú bude hodnotiť verejnosť.
Záujemcovia o súťažnú výstavu fotografií sa už teraz môžu prihlásiť zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu: radoslav.pancik@gmail.com najneskôr do 13.6.2018.
Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Tešíme sa na Vašu účasť!
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved