A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Martinské cestovateľské večery 2018
Michal Dorica – Z Bangkoku do Saigonu

28.12. 2018 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Priblíženie kultúry a prírody z rôznych regiónov sveta. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Martinským klubom priaznivcov cestovania a Turčianskou knižnicou pripravili Cestovateľský večer s Michalom Doricom.

Mgr. Radoslav Pančík

Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2018 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0917 494708 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved