A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

FOTOMARATÓN Martin 2019 – zabávaj sa s fotografiou

25.5. 2019 od 10.00 do 17.00 h • Klubové priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
Plagát  •  Prihláška a propozície  •  Tlačová správa

7. ročník tvorivo-prezentačného podujatia
Opäť po roku sa záujemcovia o fotografiu môžu tešiť na ďalší, už v poradí siedmy ročník tvorivo-prezentačného podujatia s názvom Fotomaratón Martin 2019 – zabávaj sa s fotografiou. Účastníkov radi privítame 25. mája 2019 o 10.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Zabaviť sa, ukázať svoje schopnosti spracovať fotografie na nové témy a spolu analyzovať získané fotografie, to je mottom celého podujatia. Motiváciou účasti je prezentácia vlastnej tvorby, ako aj konzultovanie fotografií naživo. Konzultantom pri rozbore nafotených prác bude Marek Pupák, ktorý bol za svoju fotografiu viackrát ocenený v súťaži SLOVAK PRESS PHOTO. Bonusom podujatia je, že vybraná kolekcia fotografií bude vytlačená a vystavená na Letnom foto feste na pešej zóne v Martine. Podmienkou účasti je registrácia prostredníctvom zaslania prihlášky, a to elektronicky na e-mail, alebo osobne v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin.
Uzávierka prihlášok je do 22. mája 2019.
Podujatie organizačne zabezpečuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tešíme sa na stretnutie pri fotografii!
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/4132394, e-mail: vytvarnictvo@gmail.com


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

AMFO 2019 – regionálne kolo

17.4. 2019 o 16.00 h (vyhodnotenie a vernisáž) • Klubové priestory TKS v Martine
18.4.– 13.5. 2019 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Propozície  •  Prihláška  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po  •  Výsledková listina

Opäť po roku sa stretli fotografi z Turca na regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019.
V stredu 17. apríla 2019 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnila vernisáž spojená s vyhodnotením už 46. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby. Súťažnú prehliadku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Poslaním súťaže je podporovať amatérsku fotografickú tvorbu, ako aj objavovať a podporovať mladé talenty. Zároveň poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii výsledkov fotografickej tvorby na regionálnej úrovni. Súťaž má ambíciu pomáhať vzájomnej konfrontácii prác, a zároveň majú fotografi možnosť získať cenné rady od členov odbornej poroty.
Práce prihlásené do tohtoročného regionálneho kola hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Helena Šišková ArtD., Michal Lašut a Marián Závacký.
Veľký prínos tejto súťaže vidím práve v tvorbe začínajúcich autorov, ktorí sa zaoberajú nielen estetikou fotografického obrazu, ale hľadajú aj nové obrazové symboly a metafory, ktoré vkladajú do svojich fotografií. Negatíva vidím v absencii čiernobielej fotografie a hlavne živej reportážnej fotografie. Častým javom je neprimeraná farebná úprava práve v krajinárskej fotografii, kde postačí len vystihnúť ten pravý okamih a stlačiť spúšť, povedala v rámci rozboru súťaže predsedníčka poroty Helena Šišková.
V aktuálnom ročníku sa do súťaže prihlásilo 28 autorov s kolekciou 150 fotografií. Porota udelila spolu 25 ocenení. Na krajskej súťaži náš región bude reprezentovať vybraná kolekcia 70 fotografií, ktorú si do 13. mája 2019 môžete pozrieť v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Oceneným, ako aj postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. Najbližšie na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 19. 6. 2019 vo vestibule Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

OSUDY IV.

16.4. – 17.5. 2019 • Psychiatrická liečebňa v Sučanoch
Výstava OSUDY IV. zachytáva výber vzniknutých prác z fotografických a výtvarných tvorivých dielní, ktoré boli realizované pre pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch.

Mgr. Radoslav Pančík
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved